Instellingen

Wanneer mag burgemeester Van Aartsen horecazaken in Den Haag sluiten?

Het stadhuis van Den Haag
Het stadhuis van Den Haag © Richard Mulder
DEN HAAG - De sluiting voor twee weken van uitgaansgelegenheid Club Live in Scheveningen zorgt voor commotie. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft de club tijdelijk gesloten vanwege een steekincident. De sluiting is oneerlijk vinden de clubeigenaren omdat ze worden gestraft voor een incident waar zij niets aan kunnen doen. Maar wat zijn eigenlijk de regels in Den Haag?
In het handhavingsbeleid voor de horeca dat half februari
is vastgesteld staat dat burgemeester Van Aartsen de belangen van de ondernemer en het belang van de bescherming van de openbare orde en veiligheid zorgvuldig moet afwegen. En als de openbare orde is aangetast en de veiligheid in het geding is, dan mag de burgemeester een zaak sluiten, ongeacht de vraag of de ondernemers iets te verwijten valt.
Daarbij moet de burgemeester wel rekening houden met de handelwijze van de ondernemer. Wat heeft hij gedaan om het incident te voorkomen en wat is de geschiedenis van de zaak en de ondernemer? Op basis daarvan beslist de burgemeester of hij overgaat tot sluiting of volstaat met een waarschuwing.

Ernstig geweld

Alle overtredingen en incidenten zijn in verschillende categorieën ingedeeld. Dat gaat van de handel in harddrugs, via ernstig geweld en het aantreffen van vuurwapens tot illegale drankhandel, illegaal gokken en het ontbreken van leeftijdsgrenzenstickers.
Van alle incidenten is aangegeven welke maatregel genomen kan worden. Dat varieert van een waarschuwing tot permanente sluiting, afhankelijk van het incident of de overtreding. Ook speelt mee of het de eerste keer is dat er problemen zijn of dat er vaker is opgetreden.  
Voor ernstige overtredingen zoals ernstig geweld en drugshandel wordt eerst een spoedsluiting opgelegd voor maximaal twee weken. In die twee weken wordt onderzoek gedaan naar de exacte feiten en omstandigheden en de rol die de ondernemer heeft gespeeld. Daarna beslist de burgemeester welke maatregel hij oplegt.

Verwijtbaar

Maarten Hinloopen, de voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland vindt het vooral belangrijk dat gekeken wordt of ondernemers verwijtbaar hebben gehandeld of niet. 'En dan bedoel ik ook dat hij dingen mogelijk heeft nagelaten die hij wel had moeten doen,' zegt Hinloopen.
Hij is nog niet helemaal tevreden over het handhavingsbeleid van de gemeente. 'Als we het zelf hadden kunnen schrijven dan zouden er andere dingen in staan want die verwijtbaarheid staat onvoldoende beschreven. Toch zijn er wel verbeteringen doorgevoerd en zijn sommige dingen beter voor ondernemers dan ze waren.'