Islamitische scholen komen niet van de grond; acht aanvragen in Den Haag afgewezen

Archieffoto
Lege schoolklas met stoelen en tafels
DEN HAAG - Het lukt islamitische schoolbesturen nauwelijks om meer middelbare scholen te stichten. De afgelopen jaren dienden ze zo'n dertig aanvragen in; twee zijn gehonoreerd. In Den Haag werden alle aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.
De krant vroeg de aanvragen voor nieuwe scholen op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daaruit blijkt dat verschillende schoolbesturen de afgelopen jaren tientallen pogingen hebben gedaan, maar dat die vrijwel allemaal strandden. De acht aanvragen die in Den Haag zijn gedaan, werden allemaal afgekeurd.
De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) vindt dat de islamitische schoolbesturen geen eerlijke kans krijgen. Om een nieuwe school te stichten, is een bestuur verplicht aan te tonen dat het voldoende leerlingen trekt. Een graadmeter is het aantal kinderen op islamitische basisscholen. Daarvan zouden er te weinig zijn, omdat veel islamitische kinderen naar andere basisscholen gaan en daardoor niet meetellen. ISBO is ook bang dat de vrijheid van onderwijs in het geding is.