Verziekte werksfeer en gesjoemel bij zwembaden in Den Haag

DEN HAAG - Watermetingen die ontbreken, een verziekte werksfeer, toezicht van medewerkers zonder een geldig certificaat en gesjoemel met verlofuren. Het is een greep uit de fouten in de werkwijze van directie, leidinggevenden en medewerkers van gemeentelijke zwembaden in Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh heeft de onvolkomenheden bij de zes Haagse zwembaden dinsdagmiddag naar buiten gebracht.
De fouten bij de Haagse zwembaden kwamen aan het licht na drie anonieme brieven van medewerkers. De eerste stamt uit april vorig jaar, de laatste is van een paar weken geleden. Naar aanleiding van de tweede brief, in november ontvangen, heeft de gemeente Den Haag een recherchebureau ingeschakeld.
Dat recherchebureau moest onder andere nagaan of de metingen van de waterkwaliteit klopten. Uit het onderzoek bleek dat twee zwembaden in het laatste kwartaal van vorig jaar niet twee, maar slechts één keer per dag een meting hadden gedaan. De gemeente wil benadrukken dat gebruikers van het zwembad nooit in gevaar zijn geweest. Daarnaast bleken bij een zwembad drie medewerkers aan het werk te zijn, die zonder een geldig certificaat toezicht hielden op de zwemmers.

Integriteitsonderzoek

Het gesjoemel met de verlofuren komt doordat een van de zwembadmanagers een aantal verlofuren met opzet niet goed heeft geregistreerd, concludeerde de recherche. Op dit moment loopt er een integriteitsonderzoek naar handelswijze van de betrokkene. Bij vier van de zes zwembaden klopt de verlofregistratie niet met de geregistreerde verlofuren, maar er is door de recherche vastgesteld dat dit te maken heeft met slordigheid in plaats van opzet.
Bij twee zwembaden is de werksfeer in het verleden niet goed geweest. Bij één zwembad is de werksfeer zelfs slecht te noemen, is de conclusie van het onderzoeksteam.

'Geheime ruimtes'

Lang niet alle anonieme meldingen bleken gegrond. Zo zouden er geheime ruimtes in de zwembaden zijn waar medewerkers verblijven. Die ruimtes heeft de recherche niet kunnen ontdekken.
Wethouder Baldewsingh heeft naar aanleiding van de geconstateerde fouten actie ondernomen. Zo heeft hij op alle lagen van het management van de zwembaden ingegrepen. Enkele zwembadmanagers moeten elders aan de slag. Baldewsingh wil 'een nieuwe start maken met nieuwe managers'. De wethouder heeft overigens niet de illusie dat er de komende tijd geen nieuwe misstanden aan het licht komen. 'Het college veronderstelt dat het niet de laatste brief zal zijn', aldus Baldewsingh over de drie anonieme meldingen.