College Den Haag: Haagse koranscholen dragen niet bij aan verspreiden extremistisch gedachtegoed

Koran in Leiden
Koran in Leiden
DEN HAAG - Koranscholen in Den Haag leveren 'geen bijdrage aan het verspreiden van extremistsch gedachtengoed'. Dat schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders in antwoord op raadsvragen van de PVV en ChristenUnie/SGP.
Omroep West berichtte in februari
bij kinderen uit moslimgezinnen. Volgens onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) zijn er in Den Haag ‘tientallen’ moslimjongeren met radicale ideeën, onder wie jonge kinderen. Van Engelshoven sprak van een 'potentieel groot gevaar voor de samenleving'.
Abdelhamid Taheri, voorzitter van de as-Soennahmoskee in Den Haag, zei dat 'kinderen van 9, 10 jaar' al extreme ideeën erop na houden, zoals het toejuichen van aanslagen of sympathie tonen voor terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS). Volgens het college is er sprake van 'een zorgwekkend verschijnsel dat aandacht verdient en ook krijgt'.

'Radicale ideeën geen reden voor registratie'

Hoeveel kinderen radicale ideeën hebben, wil en kan het stadsbestuur niet zeggen. Het stadsbestuur antwoordt op raadsvragen van de PVV: 'Het hebben van bepaalde ideeën is geen reden om opgenomen te worden in enige overheidsregistratie'. Dat is een opmerkelijk antwoord, want de veiligheidsdienst AIVD houdt wel degelijk mensen met radicale denkbeelden in de gaten.
Den Haag is een van de achttien gemeenten die door de rijksoverheid is aangewezen voor de aanpak van radicalisering. In 2014 en 2015 zijn meerdere bijeenkomsten over radicalisering in het onderwijs georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben scholen de mogelijkheid gekregen om docenten te laten trainen, lespakketten af te nemen of gastdocenten in te huren. De gemeente stelt twee programma's die gericht zijn op 'identiteitsontwikkeling' gratis beschikbaar aan scholen. In 2015 hebben zeven basisscholen en zeven scholen in het voortgezet onderwijs zo'n programma uitgevoerd.

'As-Soennahmoskee hoeft niet dicht'

'Voor zover er op scholen godsdienstlessen worden gegeven door een imam, ligt het in de rede dat tussen de school en imam afspraken worden gemaakt over het geven van tegengeluid. Dat is echter aan de school', aldus het stadsbestuur. Moskeeën, koranscholen en internaten dragen 'in zijn algemeenheid' niet bij aan radicalisering, oordeelt het college.
De PVV had ook specifiek vragen gesteld over de as-Soennahmoskee, bijvoorbeeld of die niet gesloten moet worden vanwege het salafistische karakter ervan. Maar volgens het college zijn initiatieven van islamitische organisaties - ook salafistische - om jongeren af te houden van radicalisering welkom. 'Dat neemt niet weg dat het salafisme soms andere antwoorden geeft op vragen van multicultureel samenleven dan wij wenselijk vinden. Daarover gaan we de discussie met hen aan. Wij zien geen reden om de dialoog stop te zetten, en ook niet om de moskee te sluiten.'