Instellingen

Ombudsman Den Haag: ‘Gemeente moet meer maatwerk leveren aan inwoners’

Peter Heskes
Peter Heskes
DEN HAAG - De gemeente Den Haag slaagt er niet altijd in om goede service te verlenen aan de bewoners. Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken. Die taken zouden gemeenten beter kunnen uitvoeren dan het Rijk omdat gemeenten dichter op de inwoners zitten. Maar volgens de Haagse ombudsman is het Den Haag niet altijd gelukt om dit maatwerk te leveren.
In 2015 hebben gemeenten
voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen overgenomen van de Rijksoverheid. Deze decentralisatie zou zorgen voor een verbetering van de zorg. Omdat gemeenten hun inwoners beter kennen dan het Rijk zou er minder bureaucratie zijn en zou de zorg goedkoper worden.
Maar uit het jaarverslag van de Ombudsman van de gemeente Den Haag blijkt dat dit niet altijd lukt. 'De vaak eenzijdige strikte toepassing van regels en een formele houding brengt de gemeente en burger niet dichter bij elkaar,' zegt Gemeentelijke Ombudsman Peter Heskes. 'Ook wordt er door het vasthouden aan formele regels minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid rekening te houden met individuele omstandigheden.'

Snel consequenties

Als voorbeeld geeft Heskes dat als iets te laat wordt aangeleverd door een bewoner dit vaak direct leidt tot gemeentelijke consequenties zoals het afwijzen van een aanvraag of het stopzetten ervan. Heskes: 'Terwijl gemeenten bijna ongestraft ruime termijnen kan overschrijden. Ik acht meer maatwerk nodig voor een betere dienstverlening.'
Ook de Haagse Jeugdombudsman Bert van Alphen is bezorgd. 'Door minder persoonlijk contact tussen gemeente en bewoners wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk,' zegt Van Alphen. 'Ik maak me zorgen als het gaat om kwetsbare jongeren.'