Sportclub Voorschoten '97 op ramkoers met gemeente

VOORSCHOTEN - Sportclub Voorschoten '97 ligt op ramkoers met de gemeente Voorschoten. Na drie jaar onderhandelen dacht de club een kunstgrasveld en een atletiekbaan te kunnen aanleggen op het sportpark Adegeest, betaald uit eigen middelen en met financiële steun van de gemeente, maar het loopt volstrekt anders.
De club, met een atletiek- en voetbalafdeling, refereert aan een voorstel dat binnenkort wordt besproken in de gemeenteraad. Anders dan op basis van gesprekken werd verwacht, voorziet dat plan juist niet in uitbreiding van de accommodatie zoals de club wenst. Wat de vereniging betreft is het netjes onderhandelen hiermee voorbij en is de club nu van plan actie te gaan voeren. In een verklaring roept het bestuur van de club de gemeenteraad op nu niet in te stemmen met een voorstel van het gemeentebestuur.

'Het bestuur en de leden van Voorschoten ’97 zijn bijzonder teleurgesteld over het voorstel. Belangrijkste punten van kritiek zijn dat het stuk geen inhoudelijke visie laat zien op de ontwikkeling van sportvoorzieningen voor de gemeente Voorschoten en het economische en maatschappelijke nut dat hier van uitgaat,' laat het bestuur van Voorschoten '97 weten.

'College neemt geen verantwoordelijkheid'

En ook: 'Het ontbreekt aan een visie. Voorschoten ’97 loopt tegen de grenzen van haar capaciteit aan en beschikt niet over een deugdelijke atletiekvoorziening. Het college lijkt daarin geen verantwoordelijkheid te willen dragen. Voorschoten ’97 houdt daarom onverkort vast aan haar wensen voor een kunstgrasveld en een kunststof atletiekbaan van 300 meter. Aan de aanleg van deze baan wil de vereniging zelf via fondsenwerving bijdragen. De vereniging meent dat met een bescheiden investering van de gemeente Voorschoten er een stevige impuls aan de kwaliteit van de sportvoorzieningen en aan onze vereniging kan worden gegeven die economisch en maatschappelijk een positief effect hebben.'

Commissievergadering op 14 april

Het sportplan van de gemeente over het betreffende sportpark Adegeest wordt allereerst op donderdag 14 april in een commissievergadering besproken.

Meer over dit onderwerp:
VOORSCHOTEN VOORSCHOTEN '97 GEMEENTE ADEGEEST
Deel dit artikel: