Wijsmuller: ‘Kosten sociale woningen Haags Wijnhavenkwartier vallen binnen spelregels gemeente’

Onrust in coalitie over Spuikwartier
Onrust in coalitie over Spuikwartier
DEN HAAG - De extra kosten van de bouw van sociale woningen in het Haagse Wijnhavenkwartier vallen binnen de spelregels die de gemeente daarvoor heeft opgesteld. ‘De besluitvorming door het college heeft binnen de door uw raad vastgestelde (financiële) kaders plaatsgevonden,’ aldus de Haagse wethouder Joris Wijsmuller in een derde brief over de kwestie aan de gemeenteraad.
De wethouder legt na grote druk van de raad in dat stuk nog eens de financiële constructie uit die
mogelijk maakt. In
, zo bleek tijdens een commissievergadering twee weken geleden.
De oppositie en de collegepartijen VVD en CDA denken dat de raad wellicht ten onrechte buitenspel is gezet. De kritische partijen stellen de gemeenteraad in 2014 een besluit heeft genomen waarin duidelijk staat dat de grondexploitatie voor het Wijnhavenkwartier én het Spuikwartier in totaal 9,2 miljoen euro negatief mag zijn. Maar door de bouw van de sociale huurwoningen, wordt dat bedrag met een miljoen euro overschreden.

Geen gevolgen voor onderwijs- en cultuurcentrum

Wijsmuller wijst er in zijn brief op dat de bouw van sociale woningen totaal geen gevolgen heeft voor de kosten van het in het gebied te bouwen onderwijs en cultuurcentrum (OCC). Het bedrag dat de gemeente daarvoor heeft uitgetrokken is 177,4 miljoen euro. Dat is hard en mag niet worden overschreden. Wijsmuller zelf: ‘Dit krediet is taakstellend. Overschrijding is niet toegestaan.’
Dat geldt niet voor de grondexploitatie van het grote gebied. De wethouder stelt dat de gemeenteraad zelf heeft gevraagd om sociale woningen. En dat de gemeente voor het bouwen van die huizen een speciaal potje in het leven heeft geroepen. Daaruit wordt de miljoen betaald.

Geen goedkeuring nodig van de raad
Maar, schrijft de wethouder ook, het college heeft de bevoegdheid om grondexploitaties binnen bepaalde grenzen aan te passen, zoals dat nu is gebeurd. Als dat het geval is, hoeft dat niet iedere keer ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wel worden aanpassingen ‘ter kennisname’ aan de raad gestuurd.