Instellingen

PvdA ernstig bezorgd over groeiende wachtlijsten bij Jeugdhulp

De wachtlijst bij Veilig Thuis Hollands Midden is lang.
De wachtlijst bij Veilig Thuis Hollands Midden is lang

DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad maakt zich ernstige zorgen over de sterke toename van het aantal kinderen op de wachtlijst voor jeugdhulp. Uit de jaarrapportage jeugdhulp 2015 blijkt dat de wachtlijsten enorm zijn gegroeid. Maar liefst 110 gezinnen moesten eind 2015 langer dan vier weken wachten op hulp. In het derde kwartaal van 2015 was de wachtlijst nog maar 31 gezinnen.

'Dit moet echt snel beter', stelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'De wethouder zegt de capaciteit uit te breiden in 2016 om deze wachtlijsten weg te werken, maar wij vragen ons af of de wethouder hiermee niet achter de feiten aanloopt. De capaciteit zou structureel voldoende moeten zijn zodat er helemaal geen wachtlijsten ontstaan.'

Naast het oplopen van de wachtlijsten, is de PvdA ook bezorgd over het aantal hulptrajecten dat voortijdig wordt afgebroken. In 11 procent van de gevallen in de tweede helft van 2015 wordt een eerstelijns hulptraject, dus de lichtere vorm van hulp, afgebroken omdat het gezin geen bemoeienis meer wil van hulpverleners.

Is er nazorg?

In de tweedelijns jeugdhulp, dus de zwaardere gevallen, wordt 14 procent van de trajecten voortijdig afgebroken. 'Het rapport zegt niks over wat er vervolgens met deze kinderen, jongeren of gezinnen gebeurt. Blijft er contact? Verdwijnen ze helemaal uit beeld? We krijgen verschillende signalen uit de stad dat kinderen soms van hulpverlener naar hulpverlener of van traject naar traject worden geschoven. Dit kan niet de bedoeling zijn. We willen daarom van het college weten wat hier precies speelt', besluit Balster.