Onduidelijk wat ambitieus Haags 10.000-banenplan oplevert

© Archief
DEN HAAG - Het is nog niet precies duidelijk hoeveel nieuwe banen het zogenaamde aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk’ het afgelopen jaar heeft opgeleverd.
Het Haags stadsbestuur
. Doel ervan was om binnen deze collegeperiode - de naam zegt het al - 10.000 nieuwe banen te creëren. Maar keiharde cijfers zijn er nog niet, omdat het college van burgemeester en wethouders gegevens over de werkgelegenheid hanteert van 1 januari 2015. Dat zouden de meest recente zijn. Maar ze dateren dus van voor de aanvang van de uitvoering van de plannen.
Uit die cijfers blijkt dat er in 2014 per saldo 1173 banen bijkwamen en per saldo 1500 bedrijven. En meer recente gegevens tonen aan dat ondernemers positiever zijn over het economische klimaat.

Meer mensen in de bijstand

Het stadsbestuur heeft wel cijfers over 2015 van de hoeveelheid mensen in de bijstand. Het blijkt dat Den Haag erin is geslaagd veel mensen uit een uitkering te helpen, maar er kwamen er nóg meer in. Per saldo zaten er daarom 1200 meer mensen in de bijstand dan het jaar ervoor.
Het stadsbestuur maakt zich daar zorgen over, verklaarden de wethouders Ingrid van Engelshoven (D66), Rabin Baldewsingh (PvdA) en Karsten Klein (CDA) vandaag tijdens een presentatie van de effecten van het 10.000-banenplan.

Impuls voor laaggeschoolden

Het lukt wel om nieuwe banen te creëren, maar die komen dan vaak niet ten goede aan de mensen die al lang zonder werk zitten. Daarom komt hiervoor binnenkort een nieuw plan. ‘We hebben een impuls voor laaggeschoolde mensen nodig,’ aldus Baldewsingh. ‘We moeten hen aan de slag helpen.’
De wethouders zeiden ook dat het niet de bedoeling is geweest om precies 10.000 banen te scheppen. Het gaat vooral om het idee dat Den Haag zich moet omvormen van een stad die het traditioneel moet hebben van het Rijk als grote werkgever, naar een stad die sterk is in andere economische sectoren. ‘Vrede en recht’ is daarbij nog steeds belangrijk, maar ook internetveiligheid, toerisme en het midden- en kleinbedrijf. ‘Het gaat om koersverlegging die wij willen bewerkstelligen in de Haagse economie, daarmee is een begin gemaakt. En daar staan de seinen voorzichtig op groen,’ aldus Van Engelshoven.

Koek groter maken

Wethouder Klein ziet het als zijn doel ‘de koek groter te maken’. Daarom wil hij bijvoorbeeld meer toeristen naar de stad lokken, ‘buitenlandse creditcards’ noemde hij dat. Dat kan door Den Haag aantrekkelijker te maken: cafés langer open, winkelgebieden beter inrichten. Verder moet er meer plek komen voor beginnende ondernemers en wil de stad meer congressen binnenslepen.
Ook presenteerde hij een nieuw idee om Scheveningen ‘op de kaart te zetten’ als aankomsthaven voor cruiseschepen. Jaren geleden was er een zeer omstreden voorstel om een complete cruiseterminal in zee aan te leggen. Die komt er nu niet. Maar voor iets kleinere cruiseschepen zou wel ruimte zijn, denkt Klein.

Scepsis in gemeenteraad

De presentatie van de plannen leidde vandaag tot scepsis in de gemeenteraad. Volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent zou het college precies 106 banen hebben geschapen. ‘Het probleem is gigantisch, het probleem is juist toegenomen: meer mensen in de bijstand en met een ww-uitkering. En tegelijkertijd zien we een college dat aan de kant staat en hulpeloos toekijkt.’
Ook coalitiepartij PvdA is ontevreden. Die partij neemt ‘met grote zorgen kennis' van de beperkte groei van de Haagse economie en het aantal banen. Fractievoorzitter Martijn Balster: ‘Dit gaat niet goed zo. Aan de ene kant begeleiden we mensen goed naar werk maar aan de andere kant komen er bijna net zoveel mensen weer zonder werk te zitten. De economie groeit weliswaar licht, maar vooral voor lager opgeleiden wordt het perspectief niet beter omdat er voor hen geen banengroei is. Ik maak me daar grote zorgen over. Het college zal zich echt moeten beraden op nieuwe verbeterde plannen. Zo redden we het niet.’
Wat de Haagse VVD betreft ontbreekt een goede analyse waar het lek boven moet. Factievoorzitter Martin Wörsdörfer: 'Vorig jaar noemden we de plannen vaag, en eigenlijk is dat niet veranderd. Wat gaan we nu doen? De uitwerking staat nu voor de zomer? Dat duurt wat ons betreft te lang. Deze stukken roepen veel vragen op.'