Instellingen

PvdA stelt Kamervragen over onderzoek naar etnisch profileren politie Den Haag

© Archief

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over de objectiviteit van het onderzoek naar 'etnisch profileren' door de Haagse politie. De Universiteit Leiden concludeerde in 2014 dat er geen sprake is van structurele discriminatie door de politie. Maar die conclusie wordt door een onderzoeksbureau ter discussie gesteld, zo bleek donderdag.

Volgens de onderzoekers van de Universiteit Leiden ervaren bewoners in de Haagse Schilderswijk discriminatie door de Haagse politie, maar worden mensen

- het zogeheten etnisch profileren. Amnesty International kwam in 2013 juist tot de conclusie dat etnische minderheden in Nederland veel vaker worden gecontroleerd door de politie dan autochtone Nederlanders.

Buro Jansen & Janssen heeft het onderzoek van de universiteit bekeken en via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ook interne stukken over het onderzoek opgevraagd. Het Leidse onderzoek werd al gestart in 2011 en was bedoeld als interne studie voor de politie zelf. Maar na uitgebreide (media)aandacht voor etnisch profileren kreeg het Leidse onderzoek meer belangstelling.

Afspraken met politie

Volgens Buro Jansen & Janssen heeft de Universiteit Leiden voorafgaand aan het onderzoek afspraken met de politie gemaakt om een 'mogelijk afbreukrisico te voorkomen, indien het onderzoek zou wijzen op discriminatoir optreden van de Haagse agenten'.

Professor Joanne van der Leun, die het onderzoek leidde, zou hebben 'aangegeven dat zij [...] dit punt expliciet zal bespreken met de studenten en dat zij hierop zal letten bij de tussentijdse besprekingen van de (concept) scripties'. Het in juni 2014 gepresenteerde onderzoek is gebaseerd op deze scripties.

'Politiek verkeerd geïnformeerd'

Volgens Buro Jansen & Janssen zijn de Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad verkeerd geïnformeerd over de opzet en totstandkoming van het onderzoek. Donderdag stelden de PVV en Groenlinks in de Haagse gemeenteraad al vragen over de bevindingen van Buro Jansen & Janssen, naar eigen zeggen een onderzoeksbureau 'dat politie, justitie en inlichtingendiensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft'.

Kamerlid Marcouch wil onder meer van minister Van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie weten of de Tweede Kamer en gemeenteraad inderdaad onjuist geïnformeerd zijn. In zijn vragen trekt Marcouch ook de kwaliteit van het onderzoek van de Universiteit Leiden in twijfel. Eerder waren deskundigen kritisch over het onderzoek. Marcouch wil dat de twee scripties en het onderzoeksmateriaal openbaar worden gemaakt, maar de universiteit weigert dat tot nu toe.

Politie: 'Geen beïnvloeding onderzoekers'

De politie liet donderdag in een reactie weten dat de universiteit in 2011 heeft gevraagd een onderzoek te mogen uitvoeren 'naar interactie tussen agenten en burgers'. Na intern overleg besloot de politie om mee te werken aan het onderzoek 'met de opmerking dat we ons bewust moeten zijn van een mogelijk afbreukrisico. Dit hebben we besproken met de universiteit. We hebben meegewerkt aan dit onderzoek omdat we altijd open staan voor eventuele verbeteringen in ons werk.'

Een woordvoerder benadrukt vrijdag in een toelichting dat de politie 'nooit de onderzoekers heeft willen beïnvloeden'. Hij wijst er op dat in het Leidse onderzoek ook kritische conclusies staan. 'Met die kritiek zijn we aan de slag gegaan, de verhouding tussen de politie en de bewoners van de Schilderswijk is nu veel beter dan een paar jaar geleden.'