Meerderheid gemeenteraad Gouda steunt komst AZC in voormalige PWA-kazerne

GOUDA - Een meerderheid van de gemeenteraad van Gouda steunt de komst van een AZC. Wel hebben de meeste partijen daar aanvullende voorwaarden bij. Dat bleek woensdagavond, toen er in de gemeenteraad van Gouda werd besproken of er ‘wensen en bedenkingen’ waren rond de komst van een asielzoekerscentrum.
Zo wil de Partij voor de Dieren dat ‘bewoners beter beschermd zijn in bijvoorbeeld een geschillencommissie op het moment dat er problemen zijn, zeker gezien de ervaring met de communicatie tussen het college en de bewoners’.