'Zuid-Holland loopt achter met aanleg 'stil' asfalt op provinciale wegen'

© archief
REGIO - De aanleg van geluidsverminderend asfalt loopt niet volgens de planning en het budget van de provincie. Dat heeft de Randstedelijke Rekenkamer uitgezocht.
In totaal zou er vijftig kilometer 'stil' asfalt moeten zijn aangelegd in Zuid-Holland, maar bijna de helft daarvan zal niet binnen de tijd en niet binnen het beschikbare budget lukken. Slechts zestien kilometer geluidsbeperkend asfalt is inmiddels aangelegd of dat gebeurt op dit moment. Voor zo'n tien kilometer asfalt ligt de opdracht bij de uitvoerder om binnenkort te worden aangelegd. Voor de vijftig kilometer stil asfalt is tien miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie. Op dit moment is er 7,7 miljoen euro uitgegeven. De Randstedelijke Rekenkamer verwacht daarom dat er voor de rest van de klus geld bij moet.
Dat de planning niet overeen komt met de uitvoering heeft volgens een woordvoerder van Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) te maken met het feit dat sommige stukken asfalt pas worden aangepast als ze een onderhoudsbeurt nodig hebben.

Extra geld

De Randstedelijke Rekenkamer onderzocht ook een andere (en oudere) planning voor de aanleg van stil asfalt. De rekenmeesters zijn daar positiever over: van de geplande 47 kilometer aan te leggen stil asfalt, is ongeveer 38 kilometer binnen de geplande periode gerealiseerd. De overige negen kilometer volgen nog. Het budget voor de gehele klus was ontoereikend. Vandaar dat de Provinciale Staten hebben besloten om extra geld beschikbaar te stellen.
De onderzoekers zijn ook zeer te spreken over het effect van de aanpak door de provincie. 'Zuid-Holland slaagt er goed in om geluidhinder - veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen - te beperken, ondanks het feit dat nog niet alle voorgenomen maatregelen zijn gerealiseerd.'

'Inzet blijkt effectief'

Over het algemene beeld is de woordvoerder van de provincie dan ook tevreden: 'De afname tussen 2008 en 2015 van het aantal personen dat last heeft van geluidshinder is in Zuid-Holland het hoogste van alle Randstadprovincies. We hebben daar als provincie overigens ook - in vergelijking met andere provincies - de meeste middelen voor ingezet en hadden (en hebben) de hoogste ambitie. Onze inzet blijkt effectief. Daarbij beperken we ons niet alleen tot het toepassen van geluidsreducerend asfalt. We kijken breder naar mogelijkheden om de geluidhinder verder terug te dringen.'