Kamerleden: ‘Woningcorporaties moeten meer doen tegen schimmel in woningen’

DEN HAAG - Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden dat woningcorporaties zich drukker moeten maken over de gezondheid van hun huurders. Dat zeggen zij in een reactie op een meldpunt van Omroep West over schimmel in woningen. De SP stelt donderdag Kamervragen aan minister Blok (VVD) van Wonen.
Bij een
over schimmeloverlast van Omroep West zijn de afgelopen weken zo'n 100 klachten binnengekomen - voornamelijk uit Den Haag, maar ook uit Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Delft, Leiden, De Lier en Naaldwijk. Volgens het RIVM kampen in heel Nederland ongeveer een half miljoen woningen met de problematiek, vooral huizen die gebouwd zijn vóór 1992. Ongeveer 10 procent van alle klachten die GGD’en bereiken, hebben volgens het RIVM betrekking op schimmel- en vochtproblemen in woningen.
Farshad Bashir (SP) noemt het ‘verschrikkelijk dat mensen jaren in ongezonde huizen moeten wonen, zonder dat er wat aan wordt gedaan. Terwijl de oplossing eenvoudig is: corporaties moeten aanpassingen doen zodat de woningen beter worden geventileerd. Er is werk aan de winkel voor de woningcorporaties.’

‘Geen grote investeringen’

Volgens Bashir gaat het niet om grote investeringen. ‘Als corporaties zeggen dat ze het niet kunnen betalen, schuiven ze maar even wat andere investeringen door. De woningcorporatie moet er gewoon voor zorgen dat mensen schimmelvrij kunnen wonen, daar hebben ze recht op. Gemeenten en de minister moeten corporaties aansporen om hier nu eindelijk eens iets aan te doen.’
Dat vindt ook Albert de Vries (PvdA): ‘Gemiddeld genomen kunnen corporaties echt wel voldoende investeren, het gaat om prioriteiten stellen. En gezondheid zou bovenaan moeten staan.’ Erik Ronnes van het CDA wil ‘bekijken of we via de minister druk kunnen uitoefenen op de woningcorporaties’.

Inspecties

Volgens het Haagse gemeenteraadslid Rajesh Ramnewash (PvdA) moet de gemeente snel wat aan de problematiek doen. Hij wil dat de GGD inspecties gaat doen in wijken met veel potentiële ‘schimmelwoningen’ en dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) woningcorporaties maant om de vochtproblemen aan te pakken. Ramnewash: ‘Als corporaties dat weigeren, moet de gemeente zelf het heft in handen nemen.’
Het PvdA-raadslid pleitte er al eerder al voor dat de gemeente desnoods zelf woningen laat opknappen en vervolgens de rekening doorstuurt naar de corporaties. Daarnaast moet volgens hem de Haagse Pandbrigade, die zich onder meer bezighoudt met de aanpak van ernstige onderhoudsgebreken aan particuliere woningen, worden ingezet bij corporatiewoningen.

Corporaties erkennen problemen

De betrokken woningcorporaties  erkennen de schimmel- en vochtproblematiek, maar zeggen ook dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat in hun woningen. Een woordvoerder van Vestia: ‘Schimmel komt vaak voor bij oude en goedkope woningen, de bewoners van die vochtige huizen moeten goed ventileren. Dat betekent dat ze eerst goed stoken en vervolgens de ramen open zetten. Dat klinkt onlogisch, maar toch is het nodig om schimmel te voorkomen. Lang niet alle huurders doen dat.’ Veel huurders die zich bij Omroep West hebben gemeld, zeggen juist dat ze zich helemaal suf ventileren en dat hun schimmelprobleem komt door ouderdom of fouten bij de bouw van hun huis.
Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, ‘herkent de signalen’ dat  sociale huurwoningen kampen met schimmelproblemen, zegt een woordvoerder. ‘We zijn aan het inventariseren of het een landelijk probleem is en beraden ons op verdere stappen.’  De koepelorganisatie wil de door Omroep West verzamelde klachten niet in ontvangst nemen. De woordvoerder: ‘Wij vinden dat de betrokken corporaties dat zelf moeten doen.’

500 woningen gerenoveerd

Vestia (28 klachten), Staedion (18 klachten) en Haag Wonen (12 klachten) zijn daartoe bereid. Willem Krzeszewski, directeur van Staedion: ‘We nemen deze klachten zeer serieus gaan bekijken of we aan ingrijpende woningverbeteringen kunnen doen.’ Volgens Krzeszewski worden in Den Haag de komende jaren zo’n 500 woningen van de corporatie gerenoveerd.
Vorig jaar heeft Staedion besloten om het onderhoudsbudget te verhogen van 50 naar 75 miljoen euro. Krzeszewski erkent dat het onderhoud van de oude sociale huurwoningen jarenlang is ‘verwaarloosd’. ‘Wij hebben lang het beleid gehad dat we oude woningen zouden afbreken en daar nieuwbouw voor in de plaats te zetten.’

Schimmelpreventieteam

Volgens Krzeszewski is de corporatie daar een paar jaar geleden op teruggekomen, omdat nieuwbouw te duur bleek. De corporatiedirecteur: ‘Nu investeren we weer in het onderhoud van onze bestaande voorraad. Veel woningen in Moerwijk, Transvaal en Zuidwest zijn technisch gezien gewoon op. Daar kom je er niet met wat ventileren, die woningen moet je ingrijpend renoveren of slopen.’
Volgens Krzeszewski zijn binnen maximaal 8 jaar de vochtproblemen in de woningen van Staedion verholpen. Voor huurders die de komende tijd toch nog kampen met schimmel in hun woning heeft Staedion een ‘schimmelpreventieteam’ in het leven geroepen. Krzeszewski: ‘Dat team bestaat uit technici en onderhoudsmensen. Zij adviseren onze huurders hoe ze de problemen beheersbaar kunnen krijgen tot het moment dat we de woning grondig gaan aanpakken.’