LPF Westland kritisch over bouw 100 woningen voor vluchtelingen

© Dennis Kranenburg
WESTLAND - LPF Westland heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het voornemen om honderd woningen te bouwen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in het Westland. Deze woningen zouden aan de Oostduinlaan in ’s Gravenzande en de Wateringseweg in Kwintsheul moeten komen, blijkt uit een vertrouwelijke notitie die in het bezit is van Omroep West.
'Onze fractie is afgelopen weekend benaderd door mensen uit de bouwwereld. De gemeente Westland had hen benaderd met de vraag plannen te ontwikkelen voor de bouw van woningen voor statushouders. Die mensen vroegen zich af of wij hiervan wisten. Dat was absoluut niet het geval. Vandaar dat we vragen hebben gesteld aan het college', vertelt fractievoorzitter Dave van der Meer.
In de vertrouwelijke notitie staat dat de gemeente 'zich aan het oriënteren is en in overleg is met enkele bouwers/ontwikkelaars die dergelijke huisvesting willen en kunnen realiseren'. Volgens de notitie wordt ingezoomd op de twee locaties in ’s Gravenzande en Kwintheul: 'Er kan voor gekozen worden om beide locaties te ontwikkelen. Het is ook mogelijk dat slechts één van de locaties in ontwikkeling wordt genomen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de ingediende plannen.'

Artikel 26

De gemeente Westland wil niet reageren op vragen over dit onderwerp. 'De LPF Westland heeft artikel 26 vragen gesteld over dit onderwerp. Dit betekent voor ons dat we er niet inhoudelijk op kunnen reageren', aldus een woordvoerder van de gemeente.
Artikel 26 houdt in dat er een geheimhoudingsplicht is voor zaken die besproken worden in de raad. In dit geval dus de vragen die gesteld zijn door de LPF over de inhoud van de vertrouwelijke notitie. De raad heeft wettelijk gezien zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

'College heeft niet handig gehandeld'

Van der Meer: 'We zijn heel benieuwd wat de antwoorden op onze vragen zijn. Als blijkt dat dit verhaal klopt, heeft ons inziens het college niet handig gehandeld. Het zou toch veel beter zijn geweest als de gemeenteraad ook hierover ingelicht zou zijn geweest? Zeker gezien het mogelijke streven om de woningen in het vierde kwartaal van 2016 te realiseren.'
Ook op de vraag of het niet beter was om de gemeenteraad over dit idee in te lichten, geeft de gemeente Westland geen antwoord. 'Het enige wat we nu kunnen zeggen, is dat jullie de beantwoording (van de vragen door het college, red.) af moeten wachten', stelt de woordvoerder.

Oriëntatiefase

Volgens de notitie eindigt de oriëntatiefase half juni: 'Hierna besluit het college of en hoe verder wordt gegaan'. Per locatie zouden maximaal 50 'wooneenheden' gerealiseerd moeten worden voor één tot vier personen per wooneenheid. Minimaal 75% van de wooneenheden zou aan statushouders worden toegewezen. De overige 25% wordt 'met name gericht op de doelgroep jongeren'.
De gemeente Westland maakte begin dit jaar bekend de komst van 275 asielzoekers en statushouders naar het Polenhotel aan de De Lierseweg in Wateringen te steunen. De eigenaar heeft een deal hierover gemaakt met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van vluchtelingen. Het hotel moet twee jaar worden gebruikt als opvang, met een optie tot een verlenging van nog eens twee jaar. Het is nog niet bekend wanneer de eerste groep daar komt.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen