Gemeente Den Haag koopt schulden jongeren op

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat schulden van jongeren opkopen. In ruil daarvoor moeten die serieus werk maken van hun toekomst, dus bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen, een baan zoeken, in combinatie met vrijwilligerswerk.
Bijna een op de vijf huishoudens in Den Haag heeft te maken met schulden. In Den Haag gaat het om 18.000 jongeren met een gemiddelde schuld van 11.000 euro. Wethouder Rabin Baldewsingh: 'Ik maak mij grote zorgen over het toenemend aantal mensen met schulden in onze stad. Steeds meer mensen moeten rondkomen van een minimaal inkomen, terwijl uitgaven fors zijn toegenomen. Ook ingrijpende gebeurtenissen als scheiden en werkloosheid brengen mensen ongewild in problemen. Met dit beleidsplan willen we een grote groep Hagenaars nieuw perspectief te bieden.'

Schuldenlab

In het Schuldenlab bedenken gemeente en maatschappelijke partners iniatieven om de schuldenproblematiek aan te pakken. De ideeën worden in de vorm van een pilot uitgeprobeerd en geëvalueerd en richten zich op preventie, minder bureaucratie en op het opkopen van schulden.  
Het Jongeren Perspectief Fonds wordt voor de zomer van 2016 gestart als onderdeel van het Schuldenlab.  Aan de schuldeisers van een jongere wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. De gemeente is in gesprek met partners in de stad om ook een bijdrage te leveren aan het Jongeren Perspectief Fonds.