Instellingen

Zwemplas in Wilhelminapark Rijswijk wordt drie maanden drooggelegd om blauwalg aan te pakken

Archiefbeeld
Waarschuwingsbord blauwalg
RIJSWIJK - Het Hoogheemraadschap Delfland legt samen de gemeente Rijkswijk begin juni de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk drie maanden droog. Dat doet het om de problemen met blauwalgen en de waterkwaliteit in de plas aan te pakken. Dat meldt zowel het Hoogheemraadschap als de gemeente.
'De plas heeft voor het vierde jaar achter elkaar een negatief zwemadvies gekregen', vertelt een medewerker van de gemeente. 'Omdat we niet alle wateren in onze regio tegelijkertijd kunnen aanpakken, is deze plas tot dit jaar niet aangepakt. Daar komt dit jaar verandering in door de drooglegging.'
'De actie wordt vrij spectaculair', legt Miriam Klazenga van het Hoogheemraadschap uit. 'Door het water - en de vissen - uit de plas te halen, krijgt de bodem de kans om in te klinken en stevig te worden. Aan het einde van de zomer laten we de plas dan weer geleidelijk vollopen. Zo geven we de waterplanten de kans hier weer te groeien. Zij dragen namelijk bij aan schoner water en zorgen ervoor dat de kans op blauwalgen afneemt.'

Blauwalg

De plas in het Wilhelminapark heeft namelijk behoorlijk last van de blauwalg, een bacteriesoort. De hoofdreden hiervoor is dat vissen de bodem omwoelen. Hierdoor wordt het water troebel en komen er voedingsstoffen vrij. Blauwalgen groeien goed op deze voedingsstoffen. Om dit in de toekomst tegen te gaan, worden de vissen na het hernieuwde vollopen geweerd uit de plas. Dit doet het Hoogheemraadschap door een viswering aan te leggen tussen deze plas en de andere plassen.
'Onze Duitse oosterburen hebben deze methode al vaker toegepast, maar bij ons is dit een vrij nieuwe oplossing', vertelt Klazenga. 'We hopen dat hiermee het probleem wordt opgelost, maar we kunnen geen garanties geven. Het blijft de natuur en die is onnavolgbaar.'

Zwemwater wordt schoner

Eerder maakte het Europees Milieuagentschap (EMA) bekend dat het zwemwater in Nederland schoner wordt. In 2014 was nog bijna vijf procent van de 714 onderzochte locaties zowel aan de kust als in het binnenland vervuild. Vorig jaar daalde dit aantal naar 3,4 procent.
In Zuid-Holland zijn elf locaties aangemerkt als vervuild, waarvan zes in onze regio. Hieronder vallen de plas Wilhelminapark en natuurbad Te Werve in Rijswijk, plas Elfhoeven in Reeuwijk en de Oosterduinse meer Noordwestoever in Noordwijkerhout. Alleen voor beide Rijswijkse locaties is een negatief zwemadvies afgegeven. Het Hoogheemraadschap gaf nog aan dat waarschijnlijk in 2017 natuurbad Te Werve wordt aangepakt.