Onrust in verpleeghuis De Lozerhof over komst statushouders

© Archief
DEN HAAG - Onder sommige medewerkers van verpleeghuis De Lozerhof in Den Haag is onrust ontstaan omdat de directie van plan is lager opgeleid personeel te ontslaan en tegelijkertijd statushouders vrijwilligerswerk te laten doen. Sommige personeelsleden denken dat deze samenloop van omstandigheden geen toeval is en asielzoekers worden ingezet om hun werk over te nemen.
De Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder. ‘Het huisvesten van statushouders in De Lozerhof gaat ten koste van werkgelegenheid in het verpleeghuis. Het blijkt dat werknemers gewoon worden ingewisseld. Dit is een grof schandaal,’ aldus raadslid Arjen Dubbelaar.
De directie van De Lozerhof stelt in een brief aan het personeel echter dat er sprake is van een ‘ongelukkige samenloop’, maar dat het twee zaken zijn die ‘los staan van elkaar’. De directie: ‘ Ook wanneer de statushouders geen vrijwilligerswerk zouden komen doen, moest het besluit de assistent-functies te laten vervallen, worden genomen.’

Kabinet ontkent

Eerder riepen de PVV-Kamerleden Fleur Agema en Machiel de Graaf het kabinet al ter verantwoording over de zelfde kwestie. Ook dat ontkent dat de huisvesting van statushouders in het verpleeghuis iets te maken heeft met het vervallen van de banen.
In een aparte vleugel van de Lozerhof worden dertig statushouders opgevangen. Dit is onderdeel van het plan om in heel Den Haag ruim 2000 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak te bieden. Afhankelijk van wat de statushouders kunnen, gaan ze er aan de slag: onderhoud doen in de tuin, technische klussen of meehelpen met uitstapjes.

Functies vervallen

Recent werd echter ook bekend dat er banen gaan verdwijnen in de Lozerhof. De functies van voedings- en zorgassistent komen te vervallen. Dit omdat de organisatie krimpt en meer zwaardere zorg nodig is. Daarom zijn in de toekomst juist meer gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen nodig.
De Groep de Mos gelooft deze redenering niet, stelt Dubbelaar. Volgens hem ‘zijn ze helemaal gek geworden’ bij de Lozerhof. ‘ Dit stinkt als een hele grote beerput! De directie van De Lozerhof biedt de gemeente ruimte voor statushouders in een verpleeghuis, stelt als voorwaarde dat deze nieuwkomers vrijwilligerswerk moeten doen en wil nu mensen, die als assistent in de Lozerhof werkzaam zijn, op straat zetten. Dat Haagse werknemers worden ingewisseld voor statushouders is onacceptabel.’
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen