Hoger beroep Den Haag: Miljoenen te weinig bijstand van Rijk

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat in hoger beroep tegen de korting op de bijstand door het Rijk vanwege een nieuw rekenmodel. In 2015 leidde dit rekenmodel tot een tekort op de bijstandskosten van 27 miljoen euro, in 2016 zal het tekort naar verwachting 32 miljoen euro bedragen.
De kern van het geschil vormt de werking van het nieuwe verdeelmodel waarmee het Rijk het budget voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen heeft berekend. De staatssecretaris stelt 'de kans op een bijstandsuitkering' voortaan centraal. Voorheen waren de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de bijstandsuitkeringen het uitgangspunt voor de vaststelling van de hoogte van het budget.

De gemeente stelt dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente Den Haag onevenredig benadeelt omdat de gemeente miljoenen te weinig bijstandgelden krijgt.

Meer over dit onderwerp:
BIJSTAND RIJK DEN HAAG
Deel dit artikel: