'Verbouwing Binnenhof zien als attractie', adviseert VVD'er Martin Wörsdörfer

'Artist' impression van de luchtbrug door Omroep West.
'Artist' impression van de luchtbrug door Omroep West.
DEN HAAG - Volgens de VVD in Den Haag moet de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof niet worden gezien als een probleem maar als een kans. 'Laat zien wat er gebeurt en neem de bezoekers daarin mee via allerhande doorkijkjes', adviseert fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de drie mogelijke varianten.
Wat de Haagse VVD betreft moeten de betrokken partijen de handen ineen slaan. 'Waarom zien we de verbouwing niet als een grote attractie?', vraagt Wörsdörfer zich af. 'Ik weet zeker dat daar mensen op af zullen komen. Er wordt al gedacht aan een
die óver de werkzaamheden op het plein van het Binnenhof komt te liggen. Laten we er dan voor zorgen dat de Ridderzaal zo snel mogelijk na aanvang van de werkzaamheden te bereiken is en dat die wordt opengesteld voor publiek. Zo’n
trok enige tijd terug lange rijen bezoekers.'
Verder stelt de VVD'er voor creatieve mensen aan het werk te zetten om samen met bewoners, bezoekers, het Rijk, de gemeente en ondernemers activiteiten te organiseren die publiek trekken. 'Laat Christo het Binnenhof inpakken! Zorg voor strakke schermen tegen het Binnenhof aan de Pleinzijde en maak er een groot openlucht filmzaal van. Bouw het hele plein vol met terras en organiseer er festivals. Arrangeer toneelvoorstellingen met het Binnenhof als fantastische achtergrond. Zorg voor lichtshows. Dáár hebben de ondernemers rond het Binnenhof iets aan.'

Werkzaamheden zeven jaar

D66 Den Haag pleitte er vorige week voor te kiezen voor een variant waarin de werkzaamheden zeven jaar in beslag nemen in plaats van vijf jaar, omdat er dan slimmer verbouwd zou kunnen worden, dat zou volgens D66 beter zijn voor de omringende ondernemers.
Wörsdörfer noemt deze optie 'buitengewoon onverstandig'. 'Die variant is al gauw 50 miljoen euro duurder. Bovendien betekent dit dat de bouwmaterialen opgeslagen zullen moeten worden op het Plein. Daar zullen de Plein-ondernemers niet zo gecharmeerd van zijn. In de kortere varianten komt het materiaal allemaal op het Binnenhof te liggen.'

Heel naïef

D66-fractievoorzitter Robert van Asten vindt de instelling van de VVD heel naïef. 'Ik ben benieuwd wat voor attracties de VVD Den Haag kan bedenken om het Binnenhof in de steigers aantrekkelijker te maken dan het Binnenhof zoals het nu is: één van de mooiste en meest unieke plekken van onze stad. Een hijskraan? Bungeejumpen? Rondrijden in een kruiwagen? We moeten deze verbouwing heel zorgvuldig aanpakken en er voor zorgen dat het gebied zo aantrekkelijk mogelijk blijft voor ondernemers, bewoners en bezoekers.'
Van Asten zet verder vraagtekens bij de hogere kosten die een twee jaar langer durende verbouwing volgens Wörsdörfer met zich mee zouden brengen. 'Het gaat namelijk om kosten die ook moeten worden gemaakt bij de kortstdurende verbouwing.'