AD: Wijkagent is vaak overbelast

© Pieter Kuipers, Omroep West
DEN HAAG - Wijkagenten zijn vaak overbelast. Dat is woensdag te lezen in het AD. Veel wijkagenten komen door bijvoorbeeld noodhulp, administratieve taken en horecadiensten te weinig toe aan het werken in de eigen wijk.
Tijdens de vorming van de Nationale Politie is afgesproken om wijkagenten tachtig procent van hun tijd in de eigen wijk te laten rondlopen. Maar die norm wordt vaak niet gehaald, blijkt uit een enquête van de Centrale Ondernemingsraad van de politie onder 128 wijkagenten in het hele land.
Voorzitter Frank Giltay van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie noemt de uitkomst van het onderzoek 'zorgelijk'. Hij wijst erop dat de wijkagent het fundament van de politie is. Volgens hem is het 'juist in tijden van terreurdreiging het essentieel dat de wijkagent goede contacten heeft in de buurt, onder meer om te voorkomen dat jongeren radicaliseren'. Dat werk dreigt nu onder te sneeuwen.

Horecadiensten
Volgens het AD moeten wijkagenten regelmatig opdraven voor noodhulp, administratieve taken en horecadiensten in het weekend en houden ze daardoor gemiddeld 66 procent van hun tijd over voor werk in de wijk. In sommige regio's slechts veertig procent.
Den Haag vormt een positieve uitzondering. Daar wordt de norm van tachtig procent wel veelal
gehaald, net als in Amsterdam.