Protest tegen miljarden kostende warmterotonde breidt zich uit

Protest tegen warmterotonde.
Protest tegen warmterotonde. © Maarten Brakema
DEN HAAG - Maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben woensdagavond bij het kantoor van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geprotesteerd tegen de aanleg van een warmterotonde.
De aanleg van het miljarden kostende systeem om warmte van bedrijven
houdt in hun ogen oude, ten dode opgeschreven en vervuilende bedrijven overeind. ‘Dat is pure geldverspilling nu fossiele brandstof links en rechts wordt ingehaald door schone energie van de wind en de zon,’ aldus de demonstranten.
De VVD, de Haagse Stadspartij, GroenLinks, en Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat zij grote moeite hebben met het systeem. Organisaties als de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij en Greenpeace hebben er ook grote kritiek op.

Kolencentrales snel dicht

Zo wees Willem Wiskerke van Greenpeace erop dat het klimaatakkoord van Parijs van eind vorig jaar ertoe leidt dat er stevige milieu maatregelen moeten worden genomen. Dat heeft tot gevolg dat volgens hem de Nederlandse kolencentrales binnen vijf tot tien jaar worden gesloten. Om nu een systeem op te zetten waarbij de restwarmte van die centrales over kilometers wordt getransporteerd, is weggegooid geld.
De bezwaren werden dinsdag door de partijen ook overgebracht aan zowel de provincie Zuid-Holland en de metropoolregio. Die bestuurslagen werken aan plannen om de warmterotonde op te zetten.

Niet verdienen aan 'vuile warmte'

Tijdens een commissievergadering van de provincie werd duidelijk dat sommige partijen daar de zorgen ook delen. Zo verklaarde Statenlid Willem Minderhout van de PvdA dat zijn partij niet tegen een warmtenet is, maar dat voorkomen moet worden dat er ‘vuile warmte’ wordt gebruikt en dat bedrijven het systeem kunnen gebruiken om daaraan geld te kunnen verdienen.
Volgens gedeputeerde Han Weber (D66) bevinden de plannen zich nog in een pril stadium. En is het ook nog niet zeker of de warmte die wordt getransporteerd wel van kolencentrales afkomstig zal zijn. ‘Het gaat om restwarmte, dat is niet per se kolenwarmte.’

Grote bezwaren

Maar ook hij moest erkennen dat er in de tuinbouw en bij bijvoorbeeld Heineken in Zoeterwoude grote aarzelingen bestaan om ‘vieze restwarmte’ te gaan gebruiken.
Onder meer raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij wilde graag ook een kritisch geluid laten horen bij een vergadering van de Metropoolregio. Maar dat mocht niet omdat hij geen ‘belanghebbende’ zou zijn. Wel maakte de officiële afgevaardigde van Den Haag, CDA’er Michel Rogier, duidelijk dat Den Haag tegen de aanleg van de warmterotonde is. Of dat enig gevolg heeft moet nog blijken.