Machines langs de A4 zijn weg, weidevogels keren terug in Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - Jarenlang was er nauwelijks nog een weidevogel te vinden in de zuidrand van Midden-Delfland. Door de aanleg van de snelweg A4 was het te druk voor de vogels. Maar nu de machines hebben plaatsgemaakt voor een constant autoverkeer, zijn de eerste kieviten teruggekeerd.
Op landniveau rond de verdiept ingepaste A4 en de schapenboerderij van Vockestaert nestelden dit voorjaar de eerste vogels, meldt Stichting Schaapskudde Vockestaert.
In mei werd een kievitsnest met vier eieren gevonden op het 'dak' van het eco-aquaduct. Vanaf deze thuisbasis hebben de kievit-ouders een goed uitzicht over de A4, het fietspad, de eco-oversteek en de oost-west waterverbinding. Inmiddels is het nest uitgekomen en zijn de jonge vogels naar de omliggende weilanden vertrokken.