Meerderheid Leidse gemeenteraad tegen sloop Oude Kooi

LEIDEN - Een ruime meerderheid in de Leidse gemeenteraad wil niet dat de Oude Kooi gesloopt wordt. Een door de PvdA Leiden opgestelde motie tegen sloop wordt door het CDA, de SP, GroenLinks en D66 gesteund. Daarmee zijn 30 van de 39 raadsleden tegen sloop van de 123 woningen.
Er is al lang
. De centrale huizenblokken die in de jaren '20 gebouwd werden zijn sterk verouderd en zijn aan vervanging toe. In 2009 werd afgesproken dat de huizen gerenoveerd zouden worden om op die manier het markante karakter van de wijk te behouden. Maar omdat slopen 6 miljoen euro goedkoper is, kwam woningcorporatie De Sleutels op dat besluit terug.  
De gemeenteraad komt daar nu tegen in het verweer. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om geen besluiten te nemen die sloop dichterbij brengen. Ook zou het college in gesprek moeten gaan met woningbouwcorporatie De Sleutels over renovatie van de gezichtsbepalende woningen. 'Dit is wel een stevig signaal richting het college van B&W', zegt Helma Baart van de PvdA.

Niet met de pet rond

Ze vindt dat woningcorporatie De Sleutels 'best beroerd' met de bewoners en bewonersorganisaties is omgegaan. 'Het is onbegrijpelijk dat De Sleutels op de afspraak uit 2009 terugkomt en toch wil slopen.' Volgens Baart zijn er geen nieuwe omstandigheden die een dergelijk besluit zouden rechtvaardigen.
'Slopen is voor de woningbouwcorporatie gewoon makkelijker dan renoveren', zegt Baart. Renoveren is misschien iets duurder dan slopen, maar het is echt niet zo dat De Sleutels dan met de pet rond zou moeten gaan.'

Peiling

De Sleutels wil de woningen nu slopen, maar in de nieuwbouw toch de elementen terugbrengen die de wijk nu zo uniek maken. Na de zomervakantie houdt de woningcorporatie een peiling onder de bewoners die duidelijk moet maken wie voor en wie tegen sloop zijn.