Wassenaarse seksrel laait na vier jaar toch weer op

Gemeentehuis Wassenaar | Foto Omroep West
Gemeentehuis Wassenaar | Foto Omroep West
WASSENAAR - De Wassenaarse seksrel laait bijna vierenhalf jaar na dato weer op. Reden is een proces dat door raadslid Ben Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar) is aangespannen, mede om zijn naam te zuiveren. Het gevolg is dat een nieuwe reeks documenten naar buiten komt.
Zo blijkt dat de gemeente Wassenaar parallel aan de zaak van Paulides ook naar de rechter is gestapt. Wassenaar eist daarbij ruim 50.000 euro terug van bureau BING. Dat bureau deed in opdracht van die gemeente onderzoek naar de seksrel. Maar achteraf bleek dat ‘ondeskundig, ondermaats en onprofessioneel’, oordeelde een tuchtrechter. Wassenaar wil nu via een rechtszaak niet alleen het geld terug dat aan Bing voor het onderzoek is betaald, maar ook een eventuele aansprakelijkheid op het bureau afwentelen.
De seksrel wordt geboren op 13 februari 2012. Na afloop van een raadsvergadering trekt een aantal mensen zich terug op de kamer van een van de wethouders. Zeven raadsleden, twee partners van raadsleden en drie wethouders discussiëren onder genot van grote hoeveelheden drank onder meer over de ambtelijke fusie tussen Voorschoten en Wassenaar. De laatste aanwezigen gaan tegen vijf uur in de ochtend naar huis.

'Lesje leren'

Zes dagen later worden schriftelijke raadsvragen gesteld over de nacht. Volgens de indieners, waaronder Paulides, zou VVD-wethouder Henk de Greef die nacht tegen toenmalig raadslid Mary-Jo van de Velde (Wat Wassenaar Wil) hebben gezegd dat hij haar wel eens ‘een lesje zou willen leren op zijn eigen kamer, gordijnen dicht, met een bepaald lichaamsdeel’.
Burgemeester Jan Hoekema besluit een onderzoek te laten doen naar wat er die nacht precies is gebeurd. Uiteindelijk krijgt het bureau BING de opdracht. Dat is opgericht vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en heeft ervaring met dit soort klussen, is het argument voor de keuze van BING.

Seksuele intimidaties

Een maand na de beruchte avond presenteert BING de conclusies en zegt dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat er seksuele intimidaties hebben plaatsgevonden. Verder zouden de vragenstellers - waaronder dus Paulides - ‘onzorgvuldig’ hebben gehandeld door vragen te stellen, in plaats van de zaak rechtstreeks bij de burgemeester aan te kaarten.
De drie raadsleden dienen daarop een tuchtklacht in bij de Accountantskamer over de totstandkoming van het rapport. In juli 2013 doet die rechtbank voor accountants uitspraak en veegt de vloer aan met BING. De onderzoeker zou ‘in strijd hebben gehandeld met professionaliteits- en zorgvuldigheidseisen’. Dit onder meer omdat hij een rapport schreef zonder Paulides en andere raadsleden te horen.

Nog steeds achtervolgd

BING trekt echter het rapport niet in, ondanks dat ook een rechter later constateert dat het onzorgvuldig is. Paulides zegt daarom dat hij nog steeds door de kwestie wordt achtervolgd. Zo gaat in het villadorp het gerucht dat hij 40.000 euro zou hebben ontvangen om zijn mond over de zaak te houden. Geen sprake van, zegt hij in een reactie. Er is wel een akkoord gesloten met de gemeente om een ‘streep onder de nazit’ te zetten. De totale vergoeding voor drie raadsleden was 120.000 euro. Maar het zou niet evenredig zijn verdeeld. En hij kreeg dus geen 40.000 euro. Hoeveel wel, mag Paulides volgens de overeenkomst niet zeggen.
Het raadslid eist nu onder meer dat BING hem 2500 euro per dag betaalt als het blijft melden dat het eigen rapport wel deugdelijk was. Via een procedure via de kortgedingrechter is hij nu bij een meervoudige kamer terechtgekomen, waar het proces nu nog loopt.

'Wassenaar moet betalen'

Dat bureau zegt op zijn beurt weer niet aansprakelijk te zijn. Dit is volgens BING de opdrachtgever voor het rapport, de gemeente Wassenaar. En die zou dus ook dat geld moeten betalen.
Wassenaar is het daar absoluut niet meer eens en heeft daarom nu een proces tegen BING aangespannen. Uit de stukken van de advocaat blijkt dat die gemeente ook niet meer achter het onderzoek staat. En dat zou in theorie betekenen dat dus ook niet meer vaststaat dat er geen ongeoorloofde dingen zijn gebeurd, die nacht. Maar Paulides zou dat graag ook nog eens ondubbelzinnig van de gemeente zelf horen, zegt hij.

Uit op genoegdoening

Het raadslid is uit op genoegdoening, zegt hij. Het ‘leugenachtige rapport’ van Bing moet van tafel zodat hij na al die jaren is verlost van de bewering dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld.