Warmterotonde gaat geen gebruikmaken van fossiele energie

© ANP
DEN HAAG - Het warmtenetwerk dat in de regio wordt aangelegd, gaat geen gebruik maken van fossiele energie. Dat wordt de inzet van de gemeente Den Haag in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Die belofte deed wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) dinsdagavond tijdens een extra vergadering van de commissie Bestuur in de Haagse raad. Die vergadering was onder meer belegd omdat er bij verschillende politieke partijen wat wrevel was ontstaan over het functioneren van de metropoolregio.
Zo werd onlangs duidelijk dat het samenwerkingsverband van 23 gemeenten een warmterotonde wil aanleggen. Dat is een systeem om met restwarmte uit de Rotterdamse haven huizen, kassen en bedrijven te verwarmen. Den Haag en andere gemeenten hebben hier grote moeite mee omdat het idee is dat hiervoor restwarmte van bijvoorbeeld kolencentrales op de Maasvlakte zou worden gebruikt.

Niet duurzaam

En dat is niet duurzaam, stelde een flink aantal partijen twee weken geleden. ‘We geven de oude, vervuilende fossiele industrie een tweede leven,’ verklaarde bijvoorbeeld Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij (HSP).
De inzet van Den Haag wordt dus nu ook dat dat niet gaat gebeurden, aldus de wethouder. Volgens de critici van het project, valt daarmee de bodem onder het miljarden euro’s kostende plan weg.

Meer zorgen

Maar in de Haagse raad leven bij veel partijen - onder aanvoering van de HSP - nog meer zorgen over de metropoolregio. Zo heeft het samenwerkingsverband ook een ‘investeringsagenda’ opgesteld. Daarop staat een enorm aantal projecten, dat ervoor moet zorgen dat de kwakkelende economie in het gebied weer tot leven komt.
Maar niet iedereen is het eens met de manier waarop die lijst tot stand is gekomen en de projecten die erop staan. Zo wordt bijvoorbeeld kustuitbreiding genoemd, terwijl Den Haag landaanwinning in zee nog niet ziet zitten. Volgens Van Engelshoven gaat het echter om een 'schets van de volgende fase van kustverdediging' voor na het jaar 2050. 'Het is nu niet aan de orde. In de veelheid van stukken heeft dat verwarrend kunnen werken. Excuses daarvoor', zei zij.

Gebrekkige informatievoorziening

Fractievoorzitter Peter Bos van de HSP klaagde ook over de gebrekkige informatievoorziening door de metropoolregio. Zijn collega Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en woordvoerder Anil Kumar van de ChristenUnie/SGP misten directe democratische controle.
Burgemeester Jozias van Aartsen hield daarop een vlammend betoog vóór de noodzaak tot samenwerking in de regio. En voor het maken van een gezamenlijk economisch plan dat snel aan het kabinet kan worden aangeboden. Doel is om uiteindelijk maar liefst 15 miljard euro aan investeringen te kunnen doen, gefinancierd door gemeenten, het Rijk, Europa en private partijen.
Van Aartsen beloofde ook dat hij eraan wil meewerken dat er een betere informatievoorziening komt.