Onbekende soldaat krijgt na 100 jaar zijn naam terug

NOORDWIJK - Haco Dobson krijgt na bijna 100 jaar zijn naam terug. Het naamloze graf van deze Britse matroos in Noordwijk krijgt deze week een nieuwe steen. De Noordwijkse amateur-historicus Mark Sijlmans ontdekte dat Dobson door een slordigheidje zijn naam verloor.
Tijdens de
spoelen honderden slachtoffers die op zee zijn verdronken aan op de Nederlandse stranden. Zij worden begraven op kerkhoven aan de kust, vaak zonder dat hun naam bekend is.
Zo spoelt op 23 maart 1918 het lichaam van een Britse matroos aan, op het strand bij Zandvoort. Hij heeft een luchtgordel, een primitief reddingsvest om met de naam 'H. Dobson' en een nummer: 3161. Dobson wordt in 1918 begraven in Zandvoort. Na de oorlog wordt hij met tientallen anderen naar Noordwijk gebracht. Daarbij wordt een fout gemaakt, die Haco Dobson bijna 100 jaar naamloos maakt.

Administratieve fout maakt matroos naamloos

Na afloop van de oorlog worden de meeste oorlogsslachtoffers in Nederlandse bodem bijeengebracht op vier begraafplaatsen: Noordwijk, Den Haag, 's-Gravenzande en Vlissingen. Noordwijk herbergt slachtoffers die ten noorden van Katwijk zijn aangespoeld.
In Zandvoort wordt in 1920 ook Dobson opgegraven en op transport gezet. Maar op de transportlijst krijgt hij per ongeluk de voorletters W.E. van de man die nu in Noordwijk naast hem ligt: William Edward Parker. Omdat de Britse War Graves Commission zeer nauwgezet werkt en merkt dat de naam niet op hun lijst van ruim 1 miljoen oorlogsdoden voorkomt, krijgt 'W.E. Dobson' een graf als Onbekende Soldaat. 'A Seaman of the Great War, known unto God', zeeman van de Grote Oorlog, alleen bekend aan God.

Amateur-historicus graaft in achtergronden

Bijna 100 jaar later stuit Noordwijker en amateur-historicus Mark Sijlmans op die oneffenheden. Als hobby is hij vaker te vinden op oorlogskerkhoven in met name Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Maar in zijn woonplaats blijkt hij er één om de hoek te hebben.
Hij onderzoekt de achtergronden van alle oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog aldaar en vindt op lijsten wel de naam Dobson maar geen graf. Uit archieven duikt hij ook het nummer op dat op het reddingsvest stond. 'Ik vond een Haarlem's Dagblad uit 1918', zegt Sijlmans, 'waarin staat dat er in Zandvoort 'tusschen paal 63 en 64' een H. Dobson is aangespoeld met dat nummer 3161 op zijn vest.'

Archiefonderzoek en gezond verstand

Sijlmans vindt vijftig W. Dobsons die sneuvelen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 'Maar de helft na 23 maart 1918.' En van de H. Dobsons zijn er drie die op zee sterven. 'Er ligt er één begraven op het eiland van Napoleon, Sint Helena, een tweede komt om bij Valencia en kan dus niet in Zandvoort zijn aangespoeld. Dan blijft er één H. Dobson over.'
'Deze Haco Dobson is Able Seaman en sterft op 23 december 1917 als zijn schip, de HMS Tornado bij Hoek van Holland op een mijn loopt. Zijn lichaam is nooit gevonden. Zijn naam komt voor op het Naval Memorial in Plymouth, waarop vermisten op zee worden herdacht.' Bovendien blijkt dat hij in Devonport als nummer 3161 zijn basistraining als matroos heeft gevolgd. Dan is één en één twee.

Nieuwe steen mét naam. En foto?

Ook de Britse oorlogsgravencommissie heeft die fout nu erkend en een nieuwe steen gemaakt. Die wordt aanstaande dinsdag met ceremonieel vertoon in Noordwijk onthuld. Waarmee Haco Dobson na bijna 100 jaar zijn naam weer terugkrijgt.
'Jammer dat zijn moeder het graf nooit heeft kunnen bezoeken,' zegt Sijlmans. Maar hij heeft wel vier familieden kunnen traceren, onder wie het nu 89-jarige nichtje van Haco, de dochter van zijn zus uit Liverpool, waar ook Haco vandaan kwam. Zij komen dinsdag speciaal over voor de ceremonie.
Sijlmans heeft nooit een foto van Haco kunnen vinden. Stiekem hoopt hij....