Nieuws

VVD stapt uit coalitie Gouda: 'We kunnen zo niet meer samenwerken'

Gouda (archieffoto)
Gouda (archieffoto)
GOUDA - De VVD stapt uit de coalitie in Gouda. Dat heeft de partij donderdagochtend bekendgemaakt. De politici zijn boos omdat andere partijen in de coalitie een motie hebben gesteund, terwijl was afgesproken dat ze dat niet zouden doen. De wethouder blijft wel.
Het gaat om de motie 'instandhouding opvoedrelaties' van 22 juni. De motie ging over de zorg van drie kinderen in pleeggezinnen. Volgens de VVD is de inhoud van die motie onuitvoerbaar, omdat de kinderen waarover het gaat niet meer in Gouda wonen.
De wethouder had dan ook afgeraden om met de motie in te stemmen. De afspraak was volgens de VVD dat dat advies dan opgevolgd zou worden. Omdat dat nu niet gebeurd is, vindt de VVD dat zij niet meer goed kunnen samenwerken met de andere partijen.

Ingrijpend besluit

De fractie beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is. 'We betreuren dit', zegt fractievoorzitter Ronald Verkuijl. 'Maar bij een samenwerking horen ook omgangsregels. Dit is zo'n krachtig signaal naar onze wethouder van de andere partijen, dat we zo niet meer kunnen samenwerken.'
De partij benadrukt dat ze niet het vertrouwen in de wethouder opzeggen. 'De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners.'

Andere partijen verbaasd

De andere coalitiepartijen D66, PvdA, GoPo en GroenLinks zijn verbaasd. Ze noemen de actie in een persbericht een 'onverwachte stap'. 'Natuurlijk zijn er spanningen in een brede coalitie', schrijft woordvoerder Thierry van Vugt. 'Maar deze stap van de VVD-fractie is, zeker ook op dit moment, erg vergaand.'
De partijen gaan zich beraden over hoe ze nu verder moeten. Daarbij staat voorop dat de stad gewoon bestuurd moet worden. De partijen willen zo snel mogelijk een einde maken aan de onduidelijkheid. Ook het college van B&W heeft laten weten dat ze de stap betreuren.