Den Haag wil werkloosheid bestrijden met nieuwe 'Melkertbanen'

Rabin Baldewsingh
Rabin Baldewsingh © archief
DEN HAAG - Den Haag gaat weer eigen 'Melkertbanen' creëren. De stad wil zo duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, het gaat dan vaak om langdurig werklozen. Zij worden conciërge op school, host in een hotel of ze gaan sportactviteiten op pleintjes in de stad begeleiden. Het is wel belangrijk dat ze geen mensen verdringen van 'gewone banen'.
Het gaat om zogenaamde 'STiP-banen', Sociaal Traject in Perspectief. Ze worden gecreëerd bij organisaties, stichtingen en verenigingen 'die een maatschappelijke bijdrage' leveren, aldus wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). De mensen die zo'n baan krijgen, gaan er financieel op vooruit. Hun uitkering wordt aangevuld tot het niveau van het minimum loon. De gemeente gaat dat betalen.
Het in het leven roepen van de STiP-banen staat in het veelomvattende 'impuls extra werkgelegenheid' dat Baldewsingh donderdagavond aan de Haagse gemeenteraad stuurde. Daarin constateert hij dat het stadsbestuur afgelopen jaren veel heeft gedaan om mensen aan een baan te helpen, maar dat de werkloosheid hoog blijft. Onder meer omdat de beroepsbevolking groeit en er vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt te weinig banen zijn. Verder dragen herintreders en migranten bij aan de werkloosheid, stelt de wethouder.

Meer banen

De werkloosheid in de stad is de afgelopen zeven jaar verdrievoudigd van 6,4 procent in 2008 naar ruim 18 procent in 2015. Er is ook sprake van voorzichtige economische groei, maar dat leidt nog niet tot een evenredige daling van de werkloosheid.
'Om te voorkomen dat een kwetsbare groep structureel aan de kant komt te staan, is het nodig nu door te pakken. Met de extra impuls voor de werkgelegenheid willen we de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt terugdringen naar een aanvaardbaar niveau en Den Haag bestendig maken voor de toekomst.' Meer banen erbij dus. Vooral om langdurig werklozen aan de slag te helpen en een verdere tweedeling van de stad te voorkomen.

Dienstencheque uit België

Naast de STiP-banen, komt de wethouder met een reeks aan andere voorstellen. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werklozen in dienst te nemen. Voor hen is het in de praktijk lastig om geschikte kandidaten te vinden. Den Haag gaat helpen bij een selectie van geschikte mensen en zorgt ook voor begeleiding en nazorg.
De stad wil ook een succesvol initiatief uit België overnemen: de dienstencheque. Die kan worden ingezet voor diensten 'die door de tijd heen aan het verdwijnen zijn, terwijl de behoefte eraan blijft'; zoals een strijkservice, een hondenuitlaatservice, schoonmaak- en tuindiensten. De bedoeling is dat hierdoor ook mensen die normaal moeilijk aan het werk komen weer aan de slag gaan. Het plan hiervoor is nog wel pril en moet verder worden uitgewerkt.

Neerwaartse spiraal

De gemeente wil daarnaast ook investeren in scholing en taalcursussen. En dan is er ook nog een groep van ongeveer 18.000 mensen die waarschijnlijk nooit meer aan de slag gaat. Zij moeten vrijwilligerswerk gaan doen of mantelzorg leveren aan buurtgenoten.
Baldewsingh hoopt daarmee het tij te keren. 'Doorpakken is noodzakelijk. Wanneer we niets doen, dan zullen we in een neerwaartse spiraal terechtkomen die uiteindelijk leidt tot buitensporige kosten en maatschappelijke schade.'