Kabinet wijst ook Noordwijk aan als locatie aan voor windparken op zee

Beeld windmolens Noordwijk, volgens gemeenten | Archieffoto
Beeld windmolens Noordwijk, volgens gemeenten
NOORDWIJK - Ondanks protesten van kustgemeenten als Noordwijk en Katwijk laat het kabinet twee grote windmolenparken voor de kust bouwen. Een van die gebieden is de Hollandse Kust (Zuid), nabij Noordwijk. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.
De windmolenparken komen tussen de 18,5 en 22 kilometer van de kust en moeten aansluiten bij de al eerder aangewezen gebieden. Onder meer Noordwijk, Katwijk en Wassenaar zijn
. Zij vrezen dat het toerisme terugloopt vanwege het
voor de kust.
De extra windmolens zijn nodig om een doelstelling van het kabinet te halen om in 2023 16 procent duurzame energie te hebben in Nederland. De windmolenparken moeten binnen enkele jaren klaar zijn. Windmolens dichter bij de kust zijn goedkoper dan verder weg, het alternatief waar de kustgemeenten voor pleiten.

Overleg

Onder meer de effecten op het milieu, toerisme en de kustveiligheid zijn onderzocht. Het ontwerp is volgens het kabinet tot stand gekomen na overleg met onder meer gemeenten, provincies en maatschappelijke organsisaties.