Regio wil economie stimuleren met 15 miljard euro, 50.000 banen in tien jaar erbij

Jaap Smit, Ahmed Aboutaleb en Jozias van Aartsen
Jaap Smit, Ahmed Aboutaleb en Jozias van Aartsen
DEN HAAG - De komende jaren moet vijftien miljard euro worden geïnvesteerd in het zuidelijk deel van de Randstad om de economie te stimuleren en toekomstbestendig te maken. Dat zou er onder meer toe moeten leiden dat er in tien jaar ongeveer 50.000 nieuwe banen bijkomen.
Dit staat in een investeringsprogramma van de
en de regio’s rond Leiden en Dordrecht dat woensdag in de Haagse Caballerofabriek aan premier Mark Rutte is aangeboden.
Volgens burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de metropoolregio Ahmed Aboutaleb is een fundamenteel nieuwe aanpak in het gebied nodig. ‘Deze regio kampt met veel traditionele industrie waar doorbraken op vernieuwing uitblijven en de werkgelegenheid achterblijft bij de economische groei. Het roer moet om’, zegt hij.

Economische groei

Het plan voor de investeringen bestaat programma uit 150 projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kan uitvoering ervan leiden tot twee tot vier procent extra economische groei op jaarbasis.

Als de plannen inderdaad worden uitgevoerd wordt de zuidelijke Randstand op vier gebieden versterkt:
• De economie moet een impuls krijgen. Dat kan onder meer door de universiteiten van Leiden en Delft te steunen, door de campussen een impuls te geven. Ze moeten beter bereikbaar worden met fiets en ov. Die zouden zo meer toptalenten moeten kunnen aantrekken. Belangrijk is ook het versterken van The Hague Security Delta, waar wordt gewerkt aan een veiliger wereld. Deze samenwerking tussen overheden, opleidingen en bedrijfsleven geldt als een van de belangrijke nieuwe economische pijlers van Den Haag.
• Vernieuwingen op het gebied van energie. De glastuinbouw, Rotterdamse haven en woningen moeten zuiniger worden en overstappen van fossiele energie naar CO2-neutrale bronnen. Omstreden op dit punt is de aanleg van de warmterotonde. Dat is een gigantisch netwerk dat restwarmte van de Rotterdamse haven naar de tuinbouw en woningen moet transporteren. Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat dit geen gebruik mag gaan maken van fossiele energie.
• Het verbeteren van de bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal. Dat betekent in de praktijk dat de spoorlijn Leiden-Dordrecht helemaal viersporig moet worden. Ook wordt gedacht aan een lightrail-verbinding tussen Zoetermeer/Rotterdam naar Scheveningen. Ook zouden de Binckhorst en de Internationale zone veel beter bereikbaar moeten worden. De bestuurders willen ook de N44 bij Wassenaar en Veilingroute door het Westland aanpakken. Verder moet er een snelle railverbinding komen met Brabant het Ruhrgebied in Duitsland. Ook moet er uitbreiding van het glasvezelnetwerk in de regio komen.
• Het vernieuwen van steden. Dat betekent onder meer de omvorming van oude wijken naar duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden.  Maar ook het groen houden van nu nog groene gebieden. Midden-Delfland zou met andere groene gebieden ten noorden van Rotterdam moeten worden verbonden tot een Central Park.
De bestuurders hopen door de plannen nu aan te bieden aan het kabinet, dat ze steun krijgen in het volgende regeerakkoord. Want medewerking van het Rijk is van groot belang. Aboutaleb: ‘Wij hebben in ieder geval commitment van het kabinet nodig om dit samen met ons verder op te pakken.’