Gemeente Den Haag wil stad groen blijven houden: 'Onze parken en lanen maken de stad aantrekkelijk'

Groen in Den Haag
Groen in Den Haag
DEN HAAG - 'Den Haag is altijd een groene stad geweest. En dat moet ook zo blijven.' Dat zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD) naar aanleiding van het vaststellen van de zogeheten Agenda Groen, door het college van B&W. Met deze agenda wil de gemeente ook in de komende jaren een belangrijke impuls geven aan het groen in de stad.
'Onze parken en groene lanen maken de stad aantrekkelijk als woonstad en het biedt kansen voor een aangenaam verblijf', zegt wethouder Revis. 'Door de toenemende bevolking en de druk op de openbare ruimte moet de aandacht voor groen aan de voorkant van het proces mede zorgen voor het leefbaar houden van de stad.'
De Agenda Groen is mede tot stand gekomen door gesprekken met diverse natuurorganisaties en bewoners in de stad. De nadruk wordt volgens de gemeente gelegd op de thema's gezondheid, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, imago en ontwikkeling.

10 jaar

Den Haag houdt in principe de komende 10 jaar vast aan de agenda die nu is vastgesteld.