Medische noodhulp Kustwacht op Noordzee schiet tekort

© ANP
DEN HAAG - De medische hulpverlening van de Kustwacht op de Noordzee functioneert onvoldoende. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat donderdag werd gepubliceerd. Aanleiding voor het onderzoek is een dodelijk duikongeval dat op 11 juli 2015 plaats vond op de Noordzee bij Zandvoort.
Het is de taak van de Kustwacht om de hulpverlening op de Noordzee te coördineren. De Kustwacht zou de acties van de afzonderlijke hulpdiensten, zoals reddingsboten, reddingshelikopters en de Radio Medische Dienst beter op elkaar af moeten stemmen.  
Volgens de OVV heeft de Kustwacht geen mogelijkheid om deze coördinerende taak goed uit te voeren. Investeringen in mensen, middelen en de benodigde technische infrastructuur blijven uit. Daarbij wordt de Kustwacht niet gestimuleerd om zich met partners zoals de reddingsbrigade, de meldkamers ambulancezorg en ziekenhuizen goed voor te bereiden op de coördinerende taak.  

Advies van de Onderzoeksraad


Het tekortschieten van de medische hulp op de Noordzee leidt ertoe dat mensen niet altijd effectieve, veilige en tijdige zorg krijgen, wat de standaard is bij medische hulp op land. Om de medische hulp op de Noordzee te verbeteren raadt de OVV minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan om samen met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) te zorgen dat de organisatie van de medische hulp op zee aan dezelfde standaard gaat voldoen als de medische hulp op land.
De Kustwacht erkent dat verbetering van de medische noodhulp op de Noordzee 'noodzakelijk' is. 'Het rapport verwoordt duidelijk dat verbeterslagen noodzakelijk zijn. Voor het verschijnen van het OVV-rapport zijn op basis van eigen Kustwacht-waarnemingen al enige tijd initiatieven binnen het Kustwachtcentrum ontplooid om te komen tot structurele verbeteringen', schrijft de dienst in een verklaring. 'De Kustwacht ziet de noodzaak voor nog meer vervolgacties en hoopt daarvoor de benodigde materiële en personele middelen te krijgen.'