HagaZiekenhuis: Financiële strop als de gemeente geen woningen toestaat aan de Sportlaan

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis vreest een financiële strop en mindere gezondheidszorg als de gemeente geen woningen toestaat in de vestiging aan de Sportlaan in Den Haag. Dat blijkt uit een brief van bestuursvoorzitter Chiel Huffmeijer aan de gemeente.
Vanaf volgend jaar komt een groot deel van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis leeg te staan, omdat veel zorg wordt verplaatst naar de locatie aan de Leyweg. Onder meer het hoofdgebouw van het ziekenhuis aan de Sportlaan is dan niet meer nodig en kan worden omgebouwd tot wooncomplex. Het nieuwere gedeelte, waar voorheen het
, blijft wel dienst doen als ziekenhuis.
In het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan staat dat het ziekenhuis de komende tien jaar voor de gezondheidszorg behouden moet blijven. 'Andersoortig (tijdig) gebruik laat deze bestemming niet toe', aldus het ziekenhuis. Als de gemeente daaraan vasthoudt, leidt dat vanaf medio 2017 tot leegstand aan de Sportlaan, vreest Huffmeijer.

'Mindere gezondheidszorg'

Die leegstaande gebouwen zijn 'niet meer nodig voor patiëntenzorg, genereren ook geen inkomstem meer terwijl HagaZiekenhuis alsdan wel geconfronteerd wordt met beheerkosten die ten laste komen van de reguliere ziekenhuisbegroting', schrijft de bestuursvoorzitter. Leegstand aan de Sportlaan kan volgens hem leiden tot (kwalitatief) mindere gezondheidszorg van het HagaZiekenhuis.
Via een erfpachtconstructie heeft het ziekenhuis nog tot 2027 het beheer over de grond. Als er woningen op de plek van het hoofdgebouw komen, levert dat het ziekenhuis geld op. Het HagaZiekenhuis zegt al geruime tijd met de gemeente en een projectontwikkelaar in gesprek te zijn over herontwikkeling van het gebouw aan de Sportlaan. Het ziekenhuis is teleurgesteld dat het niet vooraf op de hoogte is gesteld over het ontwerp van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Huffmeijer roept de gemeenteraad op om het bestemmingsplan aan te passen, zodat 'herontwikkeling met hoofdzakelijk een woonfunctie', mogelijk wordt. Na de zomer staat het onderwerp weer op de agenda van de raad.