RijnlandRoute gaat definitief door, alle bezwaren van de baan

Zo moet het eruit komen te zien (Archiefbeeld)
Zo moet het eruit komen te zien (Archiefbeeld)
REGIO - De aanleg van de RijnlandRoute gaat definitief door. De Raad van State heeft woensdag besloten dat de twee laatste bezwaren die waren ingediend door omwonenden, ongegrond zijn.
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Veel bezwaarmakers waren bang voor de
, vermindering van uitzicht, verslechtering van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. In januari verklaarde de Raad van State
.
Twee inwoners van Leiden tekenden beroep aan, maar de Raad van State wees dat af. Volgens de bestuursrechter valt de verwachte geluidshinder en trillingsoverlast binnen de norm. De Raad zegt dat het woon- en leefklimaat door de RijnlandRoute 'wel in enige mate zal verslechteren', maar dat een verbeterde verbinding tussen Katwijk en Leiden zwaarder mag wegen.  

RijnlandRoute in 2022 klaar

De provincie is tevreden met uitspraak Raad van State: 'Het is een belangrijke mijlpaal voor de RijnlandRoute. Een belangrijk proces voor de realisatie van de weg is hiermee zorgvuldig en volledig doorlopen', zegt gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van verkeer en vervoer.
De voorbereidende werkzaamheden voor de RijnlandRoute beginnen nog dit jaar, zoals het aankopen van gronden en het verleggen van kabels en leidingen. De verwachting is dat er volgend jaar zichtbaar gewerkt wordt aan de weg. Eind 2022 moet de weg af zijn.