Bijna honderd integriteitsonderzoeken naar agenten van Haagse politie-eenheid

© John van der Tol
DEN HAAG - De Haagse politie-eenheid heeft vorig jaar 93 integriteitsonderzoeken uitgevoerd. Dat blijkt uit een analyse van Trouw. De krant verkreeg de cijfers over integriteitshandhaving van de Nationale Politie via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
In Den Haag zijn veel minder vaak agenten onderzocht dan in Rotterdam. Daar werden 300 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht, terwijl de Haagse politie-eenheid groter is dan die van Rotterdam. In Amsterdam deed de politie 67 keer onderzoek. In Rotterdam worden ook vaker agenten al dan niet voorwaardelijk ontslagen:in de periode 2012 tot en met 2015 waren dat er 106  - tegenover 62 in Den Haag en 43 in Amsterdam.
Aanleiding voor een integriteitsonderzoek kan een klacht van een burger zijn over bijvoorbeeld machtsmisbruik door een agent. Ook kan de klacht uit de eenheid zelf komen, zoals over het bewust verkeerd opmaken van een proces-verbaal of over rijden onder invloed.

Zero tolerance


De politie in Rotterdam verklaart het grote verschil door het zero tolerancebeleid van de eenheid. Elke normoverschrijding wordt registreerd, ook de geringste. De Rotterdamse politiechef Frank Paauw zegt in Trouw dat er in slechts enkele gevallen van de integriteitsonderzoeken sprake is van veronderstelde corruptie. 'Elke intergriteitsschending is er wat mij betreft een te veel, maar het is echt onzin om te denken dat wij meer vatbaar zijn voor integriteitsschendingen.'