Bewoners Hotel De Branding in Noordwijk staan binnenkort op straat

DEN HAAG - Een groep van ongeveer dertig bewoners van Hotel De Branding in Noordwijk staat over twee weken op straat. Het voormalige hotel is niet brandveilig en als dit niet wordt aangepakt, dan moet het hotel dicht. Voor de bewoners is nog geen vervangende woonruimte gevonden.
In De Branding wonen mensen die door omstandigheden niet makkelijk zelf aan woonruimte kunnen komen. Het gaat om daklozen, werklozen, gescheiden ouders met kinderen of startende ondernemers.
Maureen de Ruiter is een paar jaar geleden gescheiden en woont nu met haar vier kinderen in De Branding. 'Toen ik nog getrouwd was, was alles goed geregeld. Mijn ex-man werkte en ik zorgde voor de kinderen', vertelt ze. 'Maar na mijn scheiding werd ons huis verkocht en ben ik hier gaan wonen.'

Wachtlijst

De Ruiter staat ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar de wachtlijst is lang. Voor particuliere huur is haar inkomen te laag. 'Ze willen je dus niet. En als ze je al willen, dan willen ze je kinderen niet. Mijn kinderen kunnen niet bij hun vader terecht, want die woont anti-kraak en daar mogen geen kinderen wonen. Ook bij familie is geen optie. Ze zien ons al aankomen met zijn vijven.'  

Geen hulp gemeente

Kamerverhuurder Jasper den Dulk staat aan de kant van de bewoners. Hij heeft de gemeente Noordwijk gevraagd om te helpen, maar de gemeente vindt niet dat ze verantwoordelijk is voor de situatie. 'Wij hebben een oplossing geboden,' zegt Den Dulk. 'Er staat een hotel verderop leeg en dat zouden wij kunnen gebruiken voor het huisvesten van deze mensen. Maar de gemeente Noordwijk wil niet meewerken omdat deze oplossing wat geld kost.'
De Dulk ontkent dat hij vooral een commercieel belang heeft. 'Ik moet geld toeleggen. Dus alleen een commercieel belang is er niet.'

Raadsvragen

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de huurders. 'Voor de meeste verhuurders geldt dat zij zelf hun huisvesting dienen te regelen en dat zij geen aanspraak kunnen maken op bemiddeling van de gemeente.'
De Ruiter weet niet wat zij over twee weken gaat doen. 'Ik heb geen idee. Misschien naar buiten met mijn kinderen.' Het CDA in Noordwijk heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.