Kastanjebomen Veenkade Den Haag mogen gekapt, bewoners verliezen rechtszaak

© DOK Marketing & Communicatie
DEN HAAG - De kastanjes aan de Haagse Veenkade mogen gekapt. Actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier heeft de rechtszaak tegen de gemeente Den Haag verloren. Daarmee komt een einde aan de strijd die bewoners voerden.
omdat de wortels de kademuren aantasten. Deze zijn er zeer slecht aan toe. Volgens de bewoners waren er nog genoeg alternatieven in plaats van de voorgenomen kap. De rechter oordeelde nu dat de alternatieven onvoldoende zekerheid bieden bij het herstellen van de kademuren.
De actiegroep overlegt nu of ze in hoger beroep gaat bij de Raad van State voor de bomen aan de Veenkade. Ook moeten ze nog beslissen of ze verdere juridische stappen ondernemen voor de bomen aan de Toussaintkade.