Huizen Oude Kooi in Leiden voorlopig nog niet gesloopt

© Robbert van Cleef
LEIDEN - De centrale huizenblokken in de Leidse wijk de Oude Kooi worden voorlopig nog niet gesloopt. Dat meldt woningcorporatie De Sleutels op haar website.
'De Sleutels is niet doof en blind voor de groeiende roep vanuit de stad en de Leidse politiek om de blokken te behouden als cultuurhistorisch erfgoed, en daar geen nieuwbouw te realiseren. Daarom hebben we besloten tot een pas op de plaats en te wachten op de uitspraak over de eventuele monumentenstatus', valt er onder andere te
.
De sloop van de Oude Kooi is al enige tijd een heet hangijzer in Leiden. De centrale huizenblokken die in de jaren '20 van de vorige eeuw gebouwd werden, zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. In 2009 werd afgesproken dat de huizen gerenoveerd zouden worden om op die manier het markante karakter van de wijk te behouden. Maar omdat slopen van de ongeveer 125 woningen zes miljoen euro goedkoper is, kwam de woningcorporatie op dat besluit terug.

Weerstand tegen sloop

De Leidse gemeenteraad en bewoners kwamen tegen deze beslissing in het verweer. Een door de PvdA Leiden opgestelde motie tegen sloop werd door 30 van de 39 raadsleden gesteund. De bewoners wilden op hun beurt dat hun wijk een gemeentelijk monument wordt om zo de sloop te voorkomen.
De Sleutels was daarom van plan om na de zomer een peiling onder de bewoners te houden om te kijken wie voor en tegen nieuwbouw is. Als minimaal 70 procent zou instemmen met de sloop, zouden de werkzaamheden in 2018 van start gaan. Mocht de wijk toch de monumentenstatus krijgen, zou de woningcorporatie de plannen weer aanpassen.

'Woningen van goede kwaliteit'

De Sleutels geeft nu aan te willen wachten totdat bekend is of de Oude Kooi inderdaad zo’n status krijgt. 'Ons uitgangspunt blijft nog steeds dat we woningen van goede kwaliteit willen realiseren tegen een betaalbare huurprijs. Waarbij we rekening houden met het cultuurhistorisch karakter van de woningen', valt er verder te lezen.
'Wij realiseren ons dat de bewoners wachten op duidelijkheid over de aanpak van hun woning. En dat het door deze ontwikkelingen langer duurt. Daarom komen we bewoners die willen verhuizen tegemoet. Wie na 1 november de huur van zijn woning in de Centrale Blokken opzegt, krijgt een tegemoetkoming in de verhuiskosten van ongeveer €5.900.'

Monumentenstatus

De datum waarop bepaald wordt of de Oude Kooi in Leiden eventueel een monumentenstatus krijgt, is niet bekend.