Zorgen over de zorg: bestuurders buigen zich over de toekomst van de ouderenzorg

Bestuurder zorginstelling de Herbergier
Bestuurder zorginstelling de Herbergier
DEN HAAG - Zorgbestuurders komen in het nieuws als er zaken misgaan in hun instelling. Dan moeten ze uitleggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Of ze moeten verdedigen waarom ze een topsalaris verdienen. Omroep West vroeg hen deze keer iets anders: Hoe zien zij de toekomst van de ouderenzorg?
Opvallend is dat alle bestuurders en beleidmakers die we spraken, zich zorgen maken over de toekomst. 'Mensen worden steeds ouder, ziektebeelden worden complexer en de zorg wordt zwaarder. Dat vraagt een grotere deskundigheid van de medewerkers. Goed opgeleid personeel en de ondersteuning van vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Het is een punt van zorg of dit goed gerealiseerd kan worden', zegt bestuurder Evert de Glint (WZH).
Beleidsmaker Martin Oosterheert (Florence) herkent het verhaal over het vinden van goed opgeleid personeel: 'Dat is lastig voor ons, maar ook voor andere organisaties.'

'Alles moet op papier, daar gaat veel geld in zitten'

Bestuurder Roland de Wolf (Saffier) is bezorgd over de kwaliteit van leven van ouderen: 'We bannen alle risico's uit, er mag niks gebeuren, maar dat is een enorme opgave en de vraag is of het de kwaliteit van leven wel ten goede komt.' Ook bestuurder Claudia van Toorn (de Herbergier) worstelt daarmee: 'Alles moet op papier, alles moet zeven keer gecontroleerd en beveiligd worden en daar gaat heel veel geld in zitten.'
Volgens Van Toorn is het schrappen van de papierwinkel de oplossing voor betaalbare zorg: Wij hebben geen zorgplannen, we hebben niet eens een computer voor de medewerkers. En je ziet dat dat heel goed werkt en dat we daardoor wel de handen aan het bed hebben, die ze elders missen.'

Gezonde 60-plussers

Florence heeft een bijzondere oplossing bedacht voor de zorgkosten die de pan uit rijzen. De organisatie wil toekomstige zorggelden besparen door zich te richten op gezonde 60-plussers. Een goed sociaal netwerk en deelnemen aan activiteiten hebben een positief effect op de gezondheid en het welbevinden. Als we daar nu op inzetten, betekent dat in de toekomst minder zorgkosten', schrijft bestuurder Ben van Gent.
Volgens Evert de Glint (WZH) moeten we het in een hele andere richting zoeken: De meeste winst is te behalen in het reduceren van onnodige behandelingen en het terugdringen van de kosten van medicatie. Binnen Europa verschilt de prijs van eenzelfde medicijn sterk.'
Dit is een artikel in de reeks 'Zorgen over de zorg'. Meer lezen over de ouderenzorg?