Greenpeace: Den Haag kortzichtig in strijd tegen windpark voor de kust

windmolenpark op zee
windmolenpark op zee
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is ‘kortzichtig bezig’ door zich te verzetten tegen de komst van een windmolenpark voor de kust van Kijkduin. Dat stelt Greenpeace. ‘Als je zegt dat je wel windmolens wilt, maar ze liever niet wilt zien, steek je je kop in het zand,’ aldus Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie bij de milieuorganisatie.
Een commissie van de Haagse gemeenteraad sprak vandaag over de brief die wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) namens Den Haag aan minister Kamp van economische zaken wil sturen. Daarin staat dat de stad
t. Daar zouden meer omvangrijke parken kunnen worden aangelegd met een grotere opbrengst.
Een meerderheid in de raad steunt die aanpak, zo bleek. Toch is de vreugde over de brief niet unaniem. PVV en Groep de Mos willen helemaal geen windparken, dus vinden ze het prima dat de stad ze nu zo ver mogelijk weg wil hebben. Coalitiepartij VVD is ook tegen ‘een hek van windmolens’ voor de kust. En ziet dat prima verwoord in de brief van Wijsmuller. De Haagse Stadspartij is om weer een andere reden voor: raadslid Joeri Oudshoorn denkt dat het rendement van een park bij IJmuiden veel groter kan zijn.

Grote moeite

Maar twee andere coalitiepartijen, D66 en de PvdA, bleken wel moeite te hebben met het stuk. Die partijen ervaren de toon ervan als niet zo prettig. Maar belangrijker: ze vinden dat als je wilt overstappen op meer duurzame energie, je daarvan ook de consequenties moet aanvaarden. Dus: eventueel ook windturbines voor de Haagse kust.
Wethouder Wijsmuller verklaarde dat Den Haag zich nu wel per brief verzet, maar geen procedures gaat aanspannen als het kabinet toch anders mocht besluiten. Een onderwerp als duurzaamheid is hem geen juridische strijd waard, zei hij. Met die belofte kunnen daarom ook D66 en PvdA uiteindelijk toch leven met het stuk.

Kabels niet in Kijkduin


Wel zijn alle partijen het eens over een ander gevolg van aanleg van windparken op zee: de kabels waarmee de stroom aan land wordt gebracht, mogen zeker niet in Kijkduin komen. Wijsmuller schreef in zijn brief dat dit zelf ‘onaanvaardbaar’ zou zijn voor de stad, omdat verdere ontwikkelingen in dat gebied in gevaar zou brengen. Veel partijen zijn dat wel met hem eens.
Campagneleider Wijnhoven van Greenpeace ziet de Haagse positie met lede ogen aan. 'Als je serieus werk wilt maken van meer duurzame energie, moeten er én windmolens voor de kust van IJmuiden komen én voor Den Haag,' zegt hij. ‘Het is geen keuze. En dan moet je ook accepteren dat je ze ziet. Dat is de consequentie van schone energie.’