'Gemeente Westland had andere keuzes kunnen maken, maar aanpak asbestbrand Wateringen niet onjuist'

WESTLAND - 'De gemeente Westland had op onderdelen van de aanpak van de asbestbrand in Wateringen andere keuzes kunnen maken, maar dat betekent niet dat de aanpak van de gemeente onjuist was.' Dat is de conclusie van het donderdagavond gepubliceerde rapport over de asbestbrand in Wateringen. De Rekenkamercommissie van de Westlandse gemeenteraad heeft het dossier overhandigd aan de gemeenteraad.
Bij de grote brand in de nacht van 12 op 13 januari 2015 in een loods aan de Poeldijkseweg in Wateringen kwam veel asbest vrij. Bewoners in de omgeving hadden maanden na de brand nog asbest in de tuin liggen. Een deel van hen wil van de gemeente subsidie voor de sanering daarvan.
Het rapport, genaamd 'Het Regende Asbest', is gemaakt door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De hamvraag van het onderzoek van het COT is: welke lessen kunnen worden getrokken?
Volgens het COT zijn 'de maatregelen die gemeente Westland heeft genomen naar aanleiding van de vrijgekomen asbest juist geweest, als we kijken naar wat hierover in wet- en regelgeving en adviesdocumenten is vastgelegd'. Verder zou de gemeente 'te beperkt geanticipeerd en ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen', schrijven de onderzoekers. 'De hele afhandeling heeft relatief lang geduurd. Op onderdelen van de aanpak waren ook andere keuzes mogelijk, maar dat betekent niet dat de aanpak onjuist was', luidt de conclusie.

Eerder rapport

Eerder lekte een rapport uit, dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Daarin stond dat inwoners van Wateringen een 'potentieel dodelijk gezondheidsrisico' hebben gelopen. Ook maakte de gemeente zich meer zorgen over de kosten van het verwijderen van het asbest dan over de gezondheid van de burgers, concludeerde het onderzoeksbureau dat het rapport maakte. Er is nog steeds asbest aanwezig.
Bewoners van het getroffen gebied reageerden geschrokken op dat rapport. Burgemeester Van der Tak stelde dat de conclusies in het rapport onjuist zijn en benadrukt dat hij na de asbestbrand meer gedaan heeft dan wettelijk verplicht is.

Volgende vergadering

De Westlandse gemeenteraadscommissie bespreekt in de volgende vergadering de inhoud van het nieuw verschenen rapport.