Inwoners Zoeterwoude scheiden afval steeds beter

ZOETERWOUDE - De inwoners van Zoeterwoude zijn hun afval een stuk beter gaan scheiden na de invoering van het nieuwe afvalbeleid door de gemeente. Sinds 1 januari wordt het gft-afval gratis opgehaald. Hierdoor wordt er 14 procent minder restafval weggegooid en is de hoeveelheid gft-afval met 30 procent gestegen.
Ook zijn de kosten voor het weggooien van restafval verhoogd. Vorig jaar was de prijs voor het weggooien van een kilo restafval 21 cent. De inwoners van Zoeterwoude betalen nu 24 cent per kilo.
De doelstelling van de gemeente Zoeterwoude is dat elke inwoner in 2020 nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooid. Deze doelstelling is al bijna bereikt, maar de gemeente gaan gewoon door met afval scheiden. "Nu kunnen we ons al richten op de doelstelling van 2025: minder dan 50 kilo restafval per inwoner per jaar", aldus burgemeester en tevens portefeuillehouder Afval, Liesbeth Bloemen.

Kosteloos

Dit jaar wordt er daarom gestart met het kosteloos aan huis ophalen van herbruikbaar afval, zoals plastic, metalen en drankkartons, papier en gft.