Nationaal Park voor Zuid-Hollandse kust gaat Hollandse Duinen heten

DEN HAAG - Hollandse Duinen moet het beoogde nationaal park aan de Zuid-Hollandse kust gaan heten. De initiatiefnemers maakten vorige week hun plannen wereldkundig, woensdag werden de naam en de slogan bekend: 'Waar natuur stad en zee verbindt'. Het park moet over drie jaar een feit zijn en dé toeristische trekpleister voor de regio worden.
Het park bestaat uit alle natuurgebieden, landgoederen en recreatiegebieden die tussen Hoek van Holland en Noordwijk liggen. De strook is zo breed als het gebied tussen de kustlijn en de lijn tussen Naaldwijk en Leiden. Het ministerie van Economische Zaken beslist uiteindelijk of Hollandse Duinen de status van 'nationaal park' krijgt.
Het plan wordt breed gedragen. Drinkwaterbedrijf Dunea is initiatiefnemer, maar ook de provincie Zuid-Holland en instellingen als Naturalis, Museon, Staatsbosbeheer en verschillende VVV-kantoren werken mee.