CID: van een 'niet bestaand' gebied tot centrum van vernieuwing in Den Haag

Central Innovation District Den Haag | Beeld gemeente Den Haag
Central Innovation District Den Haag | Beeld gemeente Den Haag
DEN HAAG - Op alle kaartjes die woensdag tijdens de presentatie van de toekomstplannen van Den Haag werden gepresenteerd, staat een forse driehoek met daarbij in kapitalen drie letters: CID.
Die driehoek markeert een voor het stadsbestuur belangrijke plek, waar in de toekomst veel gaat veranderen. Een plek die eigenlijk ook symbool staat voor
. Central Innovation District (CID) heet het gebied dat ruwweg wordt begrensd door de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI.
Nu is er nog niet veel eenheid in te bekennen. Maar straks gaat in dit deel van de stad flink worden gebouwd. Hier moet een fors deel van de woningen komen die nodig zijn om de bevolkingsgroei op te vangen: rond de 6.500 tot 2025 en daarna – tot 2040 - nog eens 12.000. Voor een belangrijk deel is dat hoogbouw. Daarvoor is ruimte aan het begin van de Binckhorst en Laakhavens.

Nieuwe economie

Maar ook krijgt hier de nieuwe economie van Den Haag vorm. Want Den Haag zal in de toekomst niet alleen de stad zijn ambtenaren. Het college van burgemeester en wethouders richt zich op het midden- en kleinbedrijf, toerisme en de vernieuwende economische sectoren. Die laatste categorie kan in het Central Innovation District een plek vinden.
De snel groeiende The Hague Security Campus zit hier al, vlak naast het station Laan van NOI. Het stadsbestuur verwacht veel van deze bedrijvigheid op het gebied van (internet)veiligheid en denkt dat hier dus nog meer kennisinstellingen komen en dat de bestaande gaan uitbreiden.

Beter openbaar vervoer

Hoewel er drie stations in de buurt zijn, kan de ontsluiting met het openbaar vervoer ook nog beter. In de plannen van het college staat dat de bedoeling is dat er een nieuwe tramlijn of andere railverbinding komt. Die zou dan bijvoorbeeld uit Rotterdam, via de Binckhorst naar zee kunnen lopen. Op kortere termijn is een tram van station Voorburg via de Binckhorst meer waarschijnlijk.
Voor de automobilist gaat hier in de toekomst waarschijnlijk ook veel veranderen. Zo komt er misschien een verbinding van het Schenkviaduct met de Binckhorstlaan, zodat het drukke Rijswijkseplein wordt ontlast. Ook wordt gekeken of langzaam verkeer straks ook over het spoor kan. Nu loopt er nog een weinig aantrekkelijke tunnel onderdoor.

Bouwen over Utrechtsebaan

De Utrechtsebaan vormt nog een barrière tussen verschillende onderdelen van het gebied. Ook dat wordt anders. Er waren al plannen om daar ter hoogte van de Grotiusplaats overheen te bouwen. Op langere termijn komen er nieuwe ontwikkelingen op de plek waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken staat. Dan gaat er ook worden gekeken naar wat er boven de weg ernaast mogelijk is, aldus wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Maar ook meer richting het Prins Clausplein zijn er wellicht mogelijkheden.
En zo kan iets wat nu eigenlijk nog niet eens bestaat, zich ontwikkelen tot een ‘belangrijk knooppunt in de Randstad metropool’, aldus de woensdag gepresenteerde Agenda ruimte voor de stad.