Tot nu toe 35 Haagse jihadisten vertrokken naar het Midden-Oosten

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - Tot nu toe zijn 35 Haagse jihadisten naar het Midden-Oosten vertrokken, onder wie vier minderjarigen. 17 mensen uit Den Haag zijn er vermoedelijk om het leven gekomen. Dat schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad.
Vijf jihadisten zijn
naar Den Haag. Tien uit Nederland vertrokken mensen zijn tegengehouden voordat zij het strijdgebied hadden bereikt. Uit de
vertrekken de meeste Nederlandse jihadisten naar landen als Syrië en Irak, maar het aantal Haagse jihadisten groeit minder hard dan vorig jaar. Toch moeten we 'ons niet meteen rijk rekenen', vindt Van Aartsen.
Ontwikkelingen in het Midden Oosten kunnen er volgens de burgemeester voor zorgen dat meer mensen 'uitreizen'. 'Ook kunnen potentiële uitreizigers ervoor kiezen in Nederland te blijven en hier actief te worden.We moeten daarom zeer alert blijven en de ontwikkelingen binnen de gemeenschappen op de voet blijven volgen. Onze netwerken en onze contacten met islamitische organisaties zijn hierbij van grote waarde.'

Integratie

Van Aartsen schrijft dat 'sommige moslimjongeren' zich niet thuisvoelen in de Nederlandse samenleving. 'Slechts een paar van hen laten dat openlijk weten. De meesten trekken zich terug in hun eigen wereld, die soms nauwelijks meer raakvlakken heeft met onze samenleving. Dit is niet meteen een veiligheidsprobleem, maar vanuit het oogpunt van integratie en sociale samenhang is het wel een ontwikkeling waarover we ons zorgen maken.'
Ook de komende jaren 'is het versterken van de binding tussen moslimjongeren en onze samenleving een speerpunt van het gemeentelijk beleid', aldus de burgemeester. Het Haagse stadsbestuur maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving.

Haatpredikers

De afgelopen maanden zijn er diverse raadsvragen gesteld over vermeende 'haatpredikers', schrijft Van Aartsen. 'We hebben in geen enkel geval kunnen vaststellen dat zij zich ook daadwerkelijk in Nederland schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien of het steunen van ISIS.  Een aantal van hen heeft andere opvattingen dan wij. Maar dat is geen reden hen te verbieden het woord te voeren.'
Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn namelijk de 'kernwaarden van onze samenleving', aldus de burgemeester. 'Natuurlijk moeten we erop letten dat de grenzen van de Nederlandse wet niet worden overschreden. Maar zolang dat niet gebeurt, mogen we mensen of groepen niet uitsluiten of achterstellen vanwege hun mening of overtuiging.'

Tegenstellingen

Het over één kam scheren van jihadisten en orthodoxe gelovigen draagt er volgens de burgemeester aan bij dat tegenstellingen worden vergroot. 'Wij blijven steeds in gesprek met de islamitische gemeenschappen, ook de meer orthodoxe. Alleen dan kunnen we extremisme en jihadisme op de goede manier aanpakken.'
De gemeente blijft investeren in netwerken in de wijken, schrijft Van Aartsen. Die hebben er volgens hem aan bijgedragen dat het rustig is gebleven in de stad. De burgemeester verwacht ook veel van het project Oumnia Works. Familieleden worden getraind in het herkennen van radicalisering en hoe zij daarmee om moeten gaan.