Instellingen

Kerken Westland lopen leeg: Kliederkerk moet dat voorkomen

© Omroep West

WESTLAND - Net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook de kerken in het Westland leeg. Sommige Westlandse Christenen proberen daar iets aan te doen, bijvoorbeeld met de oprichting van De Kliederkerk. Daar komen kinderen op speelse wijze in aanraking met het geloof. De kerk moet ervoor zorgen dat meer jonge gezinnen en jongeren zich aan de gemeente binden.

Missionair pionier Bettelies Westerbeek inventariseert ideeën vanuit de Westlandse kerkgemeenschappen om het christendom weer meer te laten leven. Een van de ideeën gaat over het brengen van christelijk-getinte muziek in bijvoorbeeld een café, om zo over het geloof te kunnen praten.

Westerbeek functioneert vooral als een verbindende factor tussen kerken, kerkleden en mensen van buiten de kerk. Een inmiddels uitgewerkt idee om meer gezinnen naar de kerk te trekken, de Kliederkerk, gaat op 16 oktober van start in gebouw De Rank in De Lier.