Spelenderwijs de voetbaljeugd beter maken

DEN HAAG - De Haagse jeugd enthousiast maken voor sport. Dat is het werk van een jeugdsportcoördinator. In Den Haag zijn in totaal 48 jeugdsportcoördinatoren actief. Professionals in de sport die zijn gedetacheerd bij Haagse sportverenigingen. Maar wat doen zij precies?
Ze werken bij de sportvereniging en geven naschoolse lessen in hun tak van sport in het onderwijs. Ze ondersteunen het bestuur van een vereniging bij allerlei activiteiten die betrekking hebben op de jeugd en het versterken van de vereniging. Hierbij kun je onder meer denken aan het betrekken van ouders bij de vereniging, ledenwerving, het opzetten van sportactiviteiten in de wijk, het trainen van trainers en het begeleiden van stagiaires.
Henk Boon is jeugdsportcoördinator bij SV Erasmus en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdtrainingen. ‘Ik train de trainers, zo moet je het zien. Er zijn gelukkig veel vrijwilligers, maar die hebben wel een steuntje in de rug nodig om een sterke club te maken.' En die taak is hem op het lijf geschreven:

Boon werkt met thema's en wil de jongste jeugd spelenderwijs bepaalde principes bijbrengen. Zijn doel is om die lijn door te trekken tot de oudste jeugd, al verwacht hij dat dat nog wel een aantal jaar gaat duren.