Terecht geen geld voor islamitische school Den Haag

Sander Dekker
Sander Dekker
DEN HAAG - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft terecht geweigerd subsidie te geven aan een islamitische middelbare school in Den Haag. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.
De Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam had om bekostiging gevraagd voor een nieuwe scholengemeenschap in Den Haag op islamitische en hindoeïstische grondslag of op islamitische en rooms-katholieke grondslag.
Dekker wees de aanvragen af omdat volgens hem uit de statuten van de stichting niet duidelijk blijkt van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting het onderwijs uitgaat, anders dan de islamitische richting. En voor de islamitische richting was volgens hem niet voldoende animo. De stichting stapte daarop naar de rechter.

Onvoldoende leerlingen

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft Dekker daarin gelijk. 'De stichting heeft in haar statuten niet ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht van welke richting het onderwijs uitgaat. De staatssecretaris heeft daarom bij zijn besluiten terecht de rooms-katholieke en hindoeïstische richting buiten beschouwing gelaten.'
Ook is duidelijk dat er - op basis van de prognosecijfers - onvoldoende leerlingen zijn om een scholengemeenschap op uitsluitend islamitische grondslag te starten, aldus de Raad van State. 'Daarom heeft de staatssecretaris terecht heeft geweigerd om de nieuwe islamitische scholengemeenschap te bekostigen.'