Den Haag geeft het op: de meeuw heeft voorlopig gewonnen

DEN HAAG - De meeuwen hebben gewonnen. De gemeente Den Haag kan vooralsnog geen manier vinden om het dier te beteugelen. Daarom rest niets anders dan proberen het ‘voedselaanbod’ aan te pakken.
Dat betekent in de praktijk dat Den Haag nog wel doorgaat met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en gele vuilniszakken, maar verder even geen extra stappen neemt. 'Momenteel lopen er geen onderzoeken vanuit de gemeente Den Haag naar maatregelen om meeuwenoverlast te beperken', aldus het stadsbestuur.
Eerder werden nog wel proeven gedaan om de ellende in te dammen. Maar die maatregelen zoals het verwisselen van eieren, het inzetten van laser of roofvogels blijken niet te werken. Dat is te duur of werkt slechts van korte duur, blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD en de Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. Een experiment waarbij mensen geld konden krijgen om draden of netten te plaatsen op hun dak, mislukte ook. Hiervan werd nauwelijks gebruik gemaakt.

Niets werkt

Het stadsbestuur erkent in de antwoorden dus dat er van alles is geprobeerd, maar dat eigenlijk niets goed werkt. De overlast doet zich volgens het college met name voor in het broedseizoen. Door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het uitdelen van gele vuilniszakken moet de troep op straat beperkt blijven. Maar het echt beperken van de populatie lukt daarmee niet. Wel houdt Den Haag proeven elders in de gaten. ‘De gemeente volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het verminderen van overlast door meeuwen nauwgezet.'
De VVD in de Haagse raad neemt hiermee geen genoegen, zegt fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. Volgens hem zijn er bij zijn fractie goede voorstellen binnengekomen voor maatregelen die wél zouden kunnen werken. Die gaat zijn partij snel aan het college aanbieden. Verder wil hij de Tweede Kamer ervan overtuigen dat er een einde moet komen aan de beschermde status van de meeuw. Als dat gebeurt, kunnen meer drastische maatregelen worden genomen.