Einde aan bestuurscrisis in Gouda: coalitie ondertekent collegeprogramma

College ondertekent collegeprogramma
College ondertekent collegeprogramma © Gemeente Gouda
GOUDA - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Gouda heeft het collegeprogramma ondertekend. Binnen dit programma gaat het college inzetten op vijftien actiepunten, waaronder betere communicatie met de Gouwenaars, veiligheid, zorg en armoede.
Het gezamenlijke programma van het college van B&W bestaat uit vijftien onderwerpen waar de coalitie tot aan de verkiezingen in 2018 extra aandacht aan zal besteden. 'Omdat deze periode nog kort is, werd ervoor gekozen om een beknopt collegeprogramma op te stellen. Te ambitieuze plannen zijn in zo'n korte periode niet haalbaar.' Dat zei
.
De gemeente wil graag de communicatie met Gouwenaars gaan verbeteren en gaat bovendien burgerinitiatieven stimuleren. De veiligheid en leefbaarheid in de buurt moet in samenwerking met wijkbewoners verbeterd worden. Verder moet goede zorg en ondersteuning voor de zorgvrager de standaard worden.

Experimenteren en moderniseren

In het programma staat dat de gemeente gaat experimenteren met persoonlijke ondersteuning om armoede tegen te gaan. Ook de sociale dienst wordt gemoderniseerd, waarbij meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij uitkeringsgerechtigden. De gemeente gaat daarnaast een voorstel doen om lastenverlichting mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan van de Spoorzone wordt verruimd. Niet alleen kantoren, maar ook maatschappelijke en religieuze instellingen kunnen zich in het gebied gaan vestigen. Aan leegstaande panden moet ook een eind komen met de leegstandsverordening. Met deze verordening wordt aan geïnteresseerden een leeg pand aangewezen. De gemeente richt zich ook op het realiseren van huurwoningen voor middeninkomens.

Culturele verbreding en sport verbind

Duurzaamheid staat ook in de lijst. Nieuwbouwwijk Westergouwe zal groener worden en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking krijgt meer aandacht. Op cultureel gebied zal het concept van de Chocoladefabriek worden verbreed en gaat Gouda experimenteren met een stadsorganist.
Sport moet de verbindende kracht van de samenleving worden en zal door het college worden gestimuleerd. Ook het prostitutiebeleid van de stad wordt geëvalueerd. Ook voor fietsers moet het beter worden. Het college gaat erop toezien dat gevaarlijke punten in de stad worden aangepakt. En als laatste wil Gouda de regionale samenwerking verder ontwikkelen.

Motie van wantrouwen

Het ondertekenen van het akkoord maakt een eind aan de bestuurscrisis van Gouda. In juli werd het vorige college naar huis gestuurd na een motie van wantrouwen tegen het stadsbestuur. Binnen de coalitie is hard gewerkt om het vertrouwen tussen de partijen te herstellen. Samen zullen zij 26 zetels in de Goudse gemeenteraad innemen.
Volgens Huibert van Rossum, fractievoorzitter van het CDA, hadden de partijen twee keuzes. 'Of we hielden voet bij stuk, of we konden zoeken naar een werkbare oplossing om veranderingen in het beleid en bestuursstijl aan te brengen', aldus van Rossum. En juist deze vernieuwing in het bestuur was een voorwaarde van het CDA.

Gepresenteerd aan gemeenteraad

Het actieprogramma zal op 5 oktober aan de gemeenteraad worden gepresenteerd tijdens een openbare vergadering. De wethouders zullen dan ook geïnstalleerd worden.